©Copyright-Disclaimer-Gebruiksvoorwaarden

VOORWAARDEN
Deze site met diverse functies hoort bij onze vereniging en zal hoofdzakelijk beheerd door de webmaster en/of een aangestelde beheerder. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers.
TOEGANG
Toegang tot- en gebruik van deze site betekent, dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Gebruik maken van de verschillende communicatie mogelijkheden van deze site kan volgens volgende voorwaarden. Gebruikers die niet instemmen met deze voorwaarden kan de toegang tot (onderdelen van-) deze site ontzegd worden. ‘t Lichtpuntje geeft geen enkele garantie voor het foutloos continuerende functioneren van deze site. ‘t Lichtpuntje streeft ernaar de site zoveel mogelijk aan het publiek beschikbaar te stellen, maar kan ten allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud, updates en andere werkzaamheden. Ten allen tijde heeft ‘t lichtpuntje het recht de exploitatie van deze site te beeindigen.

GEBRUIK
Gebruikers dienen zich op te stellen conform de algemeen geldende normen en waarden die van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mogen worden. Gebruikers mogen met name andere gebruikers niet hinderen, schade toebrengen, danwel op een andere manier beschimpen. Het is gebruikers niet toegestaan uitingen of berichten van racistische-, fascistische-, of anderszins kwetsende of grove berichten te verspreiden Compromitterende uitingen, berichten en namen kunnen – naar het vrije oordeel van ‘t Lichtpuntje- onmiddellijk van deze site worden verwijderd danwel aangepast. Bovendien is het niet toegestaan de werking van de velden te frustreren door bijvoorbeeld herhaling van lange berichten.

INFORMATIE OP DE SITE
‘t Lichtpuntje spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site, informatief te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Met name controleert ‘t Lichtpuntje de door gebruikers op deze site geplaatste informatie niet op haar spelling, maar wel op haar inhoud. Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. ‘t Lichtpuntje is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de aangebrachte bronnen binnen de site. ‘t Lichtpuntje geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal of bronnen. Geleden schade door deelnemen aan de site is geheel voor rekening van de betreffende aanvrager. U bent als bezoeker accoord gegaan met deze voorwaarden en zult nooit en te nimmer misbruik maken van deze voorwaarden als beschreven in het voorgaande. Ervan uitgaande u voldoende geïnformeerd te hebben van het voorgaande, verblijven wij u, als voorgaande beschreven, ervan uit te gaan U voldoende geïnformeerd te hebben aangaande voorgaande voorwaarden.

Deze website bevat hyperlinks naar andere web sites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld én zijn geen sponsors.’t Lichtpuntje controleert deze websites en de informatie die zich daarop bevindt niet, en kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie.

‘t Lichtpuntje, of eventueel aangestelde beheerder, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen in het algemeen bevindt, en waarnaar ze verwijst. (auteur/redacteur is geen beroeps medicus of in de gezondheidszorg opgeleide professional)

Indien u hyperlinks vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij u eerst contact op te nemen met de web master en deze zal u over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Sponsoring
Eventuele sponsoring/advertenties van deze site wordt duidelijk aangegeven, inclusief de namen van de commerciële en niet-commerciële organisaties.
Sponsoringpolitiek: De medewerkers van deze site stellen hun tijd en werk volledig vrijwillig en kosteloos ter beschikking.
Openheid in advertentie en redactioneel beleid: Google ads worden weergegeven op deze site. Eventuele andere advertenties staan onderaan in het linkermenu of bij de artikels. Deze eventuele advertentie hebben echter géén invloed op de redactionele inhoud van de website en zijn louter een noodzakelijk bron voor de instandhouding van deze site.
AANSPRAKELIJKHEID
‘t Lichtpuntje, of eventueel aangestelde beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.
Noch de makers/beheerders van de website als ‘t Lichtpuntje kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen, zoals te vinden in de rubrieken “Gastenboek”, “Forum”, “Berichtenbalken”, Shootbox enz…”
DISCLAIMER
Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘t lichtpuntje.

Cookies:

1)“Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”
2)“Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

3)Sociale site cookies
“Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

4) “In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.”

5) “Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden: Cookierecht.nl
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”
Consumentenbond: “Cookies verwijderen”
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”


Weergaven: 947

X

TOP