logologoLinkpartners

 Linkpartners

 


Wil jij ook een aanvraag doen om opgenomen te worden op deze pagina?
Gebruik dan dit contact formulier (Vermeld duidelijk: linkpartners)
Vóórdat je een website aan deze pagina toevoegt, zou het fijn zijn dat er op jouw pagina een link naar de website: Chronische pijn vereniging, ‘t Lichtpuntje staat. Als voorbeeld, kan je het volgende in je pagina’s toevoegen:
(Chronische pijn vereniging (‘t lichtpuntje) – De website voor chronische pijnpatiënten, met uitgebreide informatie voor personen met een chronische pijnaandoening.
 

Logo-Vlaamse-Pijnliga
Onze overkoepelende organisatie: Ligamenten zijn banden van bindweefsel omheen een gewricht, een geheel. En dat wil de Vlaamse Pijnliga eveneens zijn: een bindweefsel – de verbinding – tussen iedereen die in Vlaanderen met pijn begaan is. Centraal binnen het geheel staat de werking van de patiëntenverenigingen van mensen met chronische pijn.

Andere aangesloten vereniging, naast ‘t lichtpuntje welke stichtend lid hiervan is, zijn:
Whiplash: Voor patiënten met whiplash
Algea : Voor mensen met chronische rugproblemen(opvolger van vzw Ruggensteun)
MCP: Mensen met Chronische Pijn
VMCP: Vereniging voor Mensen met Chronische Pijn uit Limburg en omstreken
Cmp-Vlaanderen.be Contactgroep Multipel Myeloom Patiënten
CVS Contactgroep: Vereniging voor mensen met Chronische Vermoeidheidssyndroom
Hoofdpijnliga: Belgische Hoofdpijnliga
Bindweefsel: Vlaamse Vereniging voor Erfelijke Bindweefselaandoeningen
De Maretak: Een vereniging voor chronische pijnpatiënten en hun partners, actief in Vlaams-Brabant.
Effen weg-Wandelen met Chronische Pijn: Effen Weg is een nieuwe organisatie die het wandelen bij chronische pijnpatiënten wil stimuleren. De vereniging is ontstaan door een samenwerking tussen de Vlaamse Pijnliga en Mattias Furniere.
Auch! Brengt mensen met chronische pijn samen: “Dankzij lotgenoten kan je er beter mee omgaan”. (regio Klein-Brabant)
Fibroveerke Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgtDe Vlaamse liga voor fibromyalgie patiënten(VLFP): is opgericht voor het verspreiden van informatie rond fibromyalgie en de bekendheid ervan bevorderen bij zowel patiënten als hun omgeving, medici, hulpverleners, hulpverlenende instanties, politiekers, …
Zelfhulpwijzer: de website voor zelfhulpgroepen
Bondgenoot: Verbindt chronisch zieke mensen
Vlaams Patiënten Platform: Samen voor een toegankelijke zorg
Trefpunt zelfhulp: Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp
Ziekenzorg Cm: (Vanaf september 2016 zal Ziekenzorg CM stelselmatig uit het beeld verdwijnen en neemt Samana het over.) Samana staat voor een organisatie waarin zieke mensen, zorgbehoevenden én gezonden het voor elkaar opnemen. Samen en solidair. Ieder naar zijn eigen mogelijkheden. Samana stelt chronisch zieke mensen, mantelzorgers, vrijwilligers én beroepskrachten gelijk en versterkt hen.
Samana: Sa van samen: de belangrijkste kernwaarde, mana: staat in de mythologie omschreven als (levens)kracht. Ook dat is ons op het lijf geschreven
Bijsluiters: Op deze site kunt u de Belgische publieksbijsluiter van uw geneesmiddel of dat van uw dier raadplegen
De kwaliteit van de Vlaamse ziekenhuizen in kaart gebracht: De ziekenhuizen in Vlaanderen meten de kwaliteit van hun zorg. Sommige metingen doen ze vrijwillig, andere zijn verplicht. Deze website biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. De metingen gebeuren in samenwerking met onder meer de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, het Vlaams Patiëntenplatform en de koepel Zorgnet-ICURO.
FOD Sociale Zekerheid: De FOD Sociale Zekerheid tracht zijn organisatorisch vermogen permanent te versterken en vervult drie opdrachten ivm sociale zekerheid: coördinatie en ondersteuning van het sociaal beleid, het aanbod van sociale dienstverlening aan de gebruikers en de bestrijding van de sociale fraude.
Gezondheid en wetenschappen: Betrouwbare Evidence-Based Medicine info op mensenmaat
Onderling.be: Onderling.be is een virtueel ontmoetingsplatform voor actieve (bestuurs)leden van zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in Vlaanderen. Het is een initiatief van het Vlaams Patiëntenplatform vzw en Trefpunt Zelfhulp vzw.
Mangomomenten: Mangomomenten zijn dus de kleine, onverwachte, verrassende, soms bijna niet waarneembare acties of gebaren tijdens de dagelijkse zorgverlening tussen patiënten, bewoners, familieleden en/of zorgverleners. Ze vinden plaats tijdens normale zorgactiviteiten, zijn niet ziekte specifiek en vergen geen of weinig tijd, middelen of energie.


Rolstoeltoegankelijke vakanties in Brasschaat:met o.a. inrijdbare douche, onderrijdbare wastafel en keuken, … verder heeft elk huisje ook een hoog-laag bed. Daarnaast heeft elk huisje nog specifieke aanpassingen voor slechtzienden, slechthorenden en zwaar zorgbehoevenden (met plafondlift en bad),professionele zorg

Centrum voor Therapie en Welzijn Balans:Binnen ons centrum, in Vlimmeren, hebben we een therapeutisch aanbod uitgebouwd, met als doel jou te ondersteunen op verschillende levensdomeinen en zo je emotionele en lichamelijke evenwicht te helpen bewaren of terug te vinden

Apotheek online:Pharma2go.be is een veilige en betrouwbare online apotheek. Onze internet apotheek Belgie biedt een snelle levering en biedt medicijnen online goedkoop aan

Patiëntenvereniging “Overdruksyndroom en Tarlov-cysten” :De website van de patiëntenvereniging Overdruksyndroom en symptomatische Tarlov-cysten

    Weergaven: 943

    X

    TOP