logologo Rijden onder geneesmiddelen: wat zijn de risico’s?

Rijden onder geneesmiddelen: wat zijn de risico’s?

Je weet dat alcohol en drugs een gevaar vormen als je met de auto of motor rijdt. Maar hoe zit het met geneesmiddelen? Het gevaar is niet alom bekend maar het probleem neemt zienderogen toe. Wist je trouwens dat rijden onder invloed van medicatie het ongevalsrisico kan vervijfvoudigen?

Welke geneesmiddelen kunnen je rijgedrag beïnvloeden?

In 2011 heeft het Europees project DRUID bestuurders uit 13 Europese landen aan testen onderworpen. België bleek, volgens de onderzoekers, het hoogste aantal bestuurders te tellen die onder invloed van geneesmiddelen reden.

De meest recente studie in ons land werd in 2017 uitgevoerd door het AWSR – het Waalse agentschap voor verkeersveiligheid. Dit zijn de bevindingen:

 • 36% van de ondervraagden geven aan dat ze ten minste één keer in de loop van de afgelopen 12 maanden gereden hebben onder invloed van medicatie die het rijgedrag kan beïnvloeden.
 • 11% rijdt één keer per week onder invloed van medicatie
 • 17% rijdt één keer per maand onder invloed van medicatie
 • 61% van de ondervraagden verklaart dat ze – gevolg gevend aan deze enquête – zich rechtstreeks bij hun arts zullen informeren over mogelijke bijwerkingen van rijden onder invloed. 39% zal de vraag stellen aan de apotheker en 81% informeert zich door het lezen van de bijsluiter.

Wat zijn de gevolgen van geneesmiddelen op het rijgedrag?

De meest doeltreffende geneesmiddelen tegen pijn, koorts of hoest hebben een slaapverwekkend (kalmerend) effect dat slaperigheid kan veroorzaken, je alertheid kan beïnvloeden en je reflexen ernstig kan verminderen.

Sommige geneesmiddelen kunnen ook je beoordelingsvermogen aantasten, omdat je in een toestand van euforie of soms agressie raakt en je daardoor het gevoel voor gevaar kunt verliezen. Andere geneesmiddelen kunnen gezichtsstoornissen tot gevolg hebben of jecoördinatievermogen verstoren, of zelfs duizeligheid of een gevoel van zwakte of bedwelming veroorzaken.
Therapeutische medicatie (benzodiazepines en antidepressiva) – en hypnotica (tegen slaapstoornissen) behoren tot de groep geneesmiddelen die de meest ernstige bijwerkingenkunnen veroorzaken.


Wat moet je als bestuurder doen als je geneesmiddelen moet nemen?

Je weet nu hoe de inname van bepaalde geneesmiddelen jouw rijgedrag kan beïnvloeden. Om problemen te vermijden, is het dus uiterst belangrijk dat je je zorgvuldig informeert:

 • De beste raadsman is je arts. Hij/zij moet je informeren over de bijwerkingen en hoe ze je rijgedrag kunnen beïnvloeden.
 • Op de tweede plaats komt de apotheker. Deze gezondheidsspecialist zal – moet – je verwittigen over de mogelijke gevolgen van de inname van bepaalde medicatie.
 • Voor sommige geneesmiddelen heb je geen doktersvoorschrift nodig. Je apotheker moet je in dat geval advies geven.
 • Lees in elk geval altijd de bijsluiter.
 • Vermijd, indien mogelijk, zelfmedicatie.

Let op voor boetes!

Wanneer de inname van een geneesmiddel je gedrag aantast, kan je – zoals de wetgeving het beschrijft – verkeren “in een staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of geneesmiddelen“. In geval van controle wordt door een politieman onderzocht of de bestuurder in een “ongeschikte toestand” verkeert.

Over het algemeen zal de politieman een mogelijke alcoholintoxicatie onderzoeken door je een ademtest te laten doen. Een andere mogelijkheid is een speekseltest om mogelijke sporen van drugs te vinden. Maar hoe zit het met geneesmiddelen?

Fiorella Toro, directrice van de afdeling misdaadbeleid bij het AWSR (het Waalse agentschap voor verkeersveiligheid) bevestigt dat er een speekseltest bestaat voor het opsporen van bepaalde geneesmiddelen. “Deze test detecteert de absorptie van benzodiazepine. Een interessant meetinstrument dat dit fenomeen aanpakt, bestudeert, onderzoekt en eventueel kan leiden tot het opleggen van sancties. In Duitsland wordt het al toegepast. Onze wens is dat België zich aansluit maar het systeem moet eerst gehomologeerd worden en er moet een wetswijziging plaatsvinden. Wij willen, hoe dan ook, aandringen op het feit dat artsen en apothekers een zeer belangrijke rol spelen. Zij geven de informatie door aan de patiënten. Het besef van dit maatschappelijk fenomeen is een essentieel element voor preventie.

Je moet weten dat rijden in een soortgelijke staat als dronkenschap, als gevolg van de inname van medicatie, bestraft kan worden met een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro en met een rijverbod voor een periode van één maand tot vijf jaar, of zelfs definitief.

Wist U dat?


-De mogelijke invloed van een geneesmiddel op de rijvaardigheid staat vermeld in de bijsluiter van het geneesmiddel.
-Het is belangrijk om hierop te letten want ook geneesmiddelen die op het eerste gezicht onschuldig lijken, kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden?
-Opgepast: ook een geneesmiddel vrij van medisch voorschrift kan een invloed hebben op uw rijvaardigheid.
-De kleur van een sticker die op de verpakking van alle geneesmiddelen zit (van geel tot rood) geeft aan hoe gevaarlijk het gebruik van medicijnen is in het verkeer.
-Autorijden is wel niet de enige activiteit die niet compatibel is met de inname van deze geneesmiddelen: ook fietsen, het uitoefenen van bepaalde beroepen (slagers, tuiniers, arbeiders, enz.) of het besturen van machines zijn allemaal handelingen die risico’s inhouden.
-Het kan soms wel 48 uur duren voordat deze medicijnen zijn uitgewerkt. Ook medicijnen zonder sticker kunnen het reactievermogen aantasten als ze in hogere doseringen gebruikt worden of in combinatie met alcohol. Dat geldt vooral voor pijnstillers.
-Handig hulpmiddel: Mag ik rijden met mijn medicijn? KLIK HIER

Nuttige tips:

 • Lees aandachtig de bijsluiter van medicatie en in het bijzonder de tegenindicaties voor het besturen van een voertuig.
 • Hou je aan de voorgeschreven dosis en respecteer nauwgezet de innametijd en de manier waarop je de medicatie moet nemen (b.v. bij een maaltijd).
 • Twijfel je over de bijwerkingen, aarzel dan niet en vraag advies aan je arts of apotheker. Vermeld dat je een voertuig moet besturen.
 • Wees bijzonder attent bij de aanvang van de behandeling, als je de toegelaten dosis overschrijdt of als je het geneesmiddel met een andere medicatie combineert.
 • Alcohol versterkt de ongewenste effecten van geneesmiddelen. Vermijd alcoholverbruik, zelfs met mate.
 • Stop met rijden als je bijwerkingen ondervindt.
 • Geef de voorkeur aan overdag rijden in plaats van ‘s nachts.
 • Vermijd lange afstanden.
 • Verwittig je arts als je professioneel bestuurder bent (vrachtwagenchauffeur, buschauffeur, …) of dagelijks meerdere uren in de auto doorbrengt.
  11/17 bron: Touring

Hits: 98

X

TOP