logologoTegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

 

 

 

Een tegemoetkoming in de kijker – Tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers

Chronische pijnpatiënten kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op een tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers. Deze tegemoetkoming zorgt er ook voor dat de kosten van de pijnmedicatie meegerekend worden voor de maximumfactuur (MAF) van de patiënt. Hieronder geven we informatie mee over de toekenningsvoorwaarden en de aanvraagprocedure.

Het terugbetalingsprincipe binnen de ziekteverzekering 

Vooraleer we het hebben over de tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers is het belangrijk om één van de basisprincipes binnen de ziekteverzekering goed te begrijpen. De prijs van de meeste verstrekkingen bestaat namelijk uit een terugbetaald deel en een deel dat we ‘remgeld’ noemen.

Wanneer je bijvoorbeeld naar de huisarts gaat, betaal je (ongeveer) €25. Je brengt het attest binnen bij je ziekenfonds en krijgt een deel van dat bedrag terugbetaald. Het bedrag dat overblijft – en dat je dus zelf moet betalen – is het remgeld. Als de derdebetalersregeling wordt toegepast, moet je het terugbetaalde deel niet langer voorschieten en betaal je bij de huisarts alleen het remgeld. Afhankelijk van je situatie (al dan niet recht op de verhoogde tegemoetkoming, al dan niet Globaal medisch Dossier) kan het remgeld een hoger of lager bedrag zijn.

Je ziekenfonds registreert al je medische uitgaven en houdt nauwkeurig bij hoeveel remgeld je betaalt. Voor elke persoon is er via de MAF jaarlijks een maximumplafond van toepassing op dat remgeld. Elk jaar op 1 januari begint ‘de teller’ van de MAF opnieuw bij nul. Alle remgelden die je betaalt, worden opgeteld. Van zodra het maximumplafond bereikt is, moet je voor de rest van het jaar geen remgeld meer betalen en betaalt de ziekteverzekering dus zowel het terugbetaalde deel als het remgeld terug bij medische uitgaven. Deze maatregel is ingevoerd om mensen te beschermen tegen hoog oplopende kosten. Hoewel het vaak slechts over enkele euros remgeld gaat kunnen die kosten immers toch snel oplopen wanneer je bijvoorbeeld chronisch ziek bent en veel medische uitgaven hebt.

Wat houdt de tegemoetkoming precies in? 

Ook bij de aankoop van medicatie wordt er gewerkt met remgeld. Bij de apotheek wordt normaal gezien meteen de derdebetalersregeling toegepast en betaal je dus alleen het remgeld. Op je kasticketje staat dan vermeld wat de volledige prijs is van de geneesmiddelen die je kocht en hoeveel de ziekteverzekering dus terugbetaalt. Er zijn echter veel producten die je bij de apotheek kan kopen zonder voorschrift omdat ze eerder worden gezien als ‘comfortproducten’. Het gaat dan bijvoorbeeld om vitaminen, producten voor huidverzorging en… pijnstillers. Voor dergelijke producten betaal je als patiënt altijd de volledige prijs en wordt er dus niet gewerkt met terugbetaling of remgeld. Dat wil zeggen dat de kosten van die producten ook niet meetellen voor je MAF.

Er zijn echter heel wat personen met chronische pijn die pijnstillers nemen die vrij verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Voor hen gaat het niet louter om comfort. De medicatie maakt effectief deel uit van de behandeling van deze patiënten. Bovendien heb je als chronisch zieke patiënt vaak veel of langdurig medicatie nodig. De kosten kunnen snel oplopen. Daarom voorziet de ziekteverzekering in bepaalde gevallen een tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers.

Wie recht heeft op de tegemoetkoming krijgt 20 procent van de prijs van de bepaalde pijnstillers terugbetaald. Dat lijkt misschien een druppel op een hete plaat omdat het vaak om hele kleine bedragen gaat. Toch is er nog een bijkomend voordeel: de MAF! Door de tegemoetkoming onstaat er voor de pijnstillers een terugbetalingsmechanisme met een terugbetaald deel van 20 procent én remgeld. De overige 80 procent van de prijs die je zelf nog moet betalen, komt in aanmerking voor de MAF. Daardoor worden de kosten jaarlijks geplafonneerd. Als je in de loop van het jaar het maximumbedrag aan remgeld bereikt zal je tot het einde van dat jaar de volledige prijs van de pijnstillers terugbetaald krijgen (terugbetaald deel + remgeld).i

Wie kan er gebruik van maken? 

Personen die lijden aan chronische pijn kunnen beroep doen op deze tegemoetkoming.

‘Chronische pijn’ wordt als volgt gedefinieerd:

  • Ofwel pijn die na een optimale curatieve behandeling aanhoudt gedurende minstens drie maanden.
  • Ofwel pijn die aanhoudt na de curatieve behandeling van een ziektebeeld van maligne chronische pijn.


Er zijn zes vormen van chronische pijn die in aanmerking komen:

  • Kankerpijn;
  • Chronische artritis/artrosepijn;
  • Neurogene of neuropatische pijn van centrale of perifere oorsprong (inbegrepen multipele sclerose);
  • Perifere vasculaire pijn;
  • Postchirurgische pijn (inbegrepen fantoompijn);
  • Fibromyalgie

Welke medicatie komt in aanmerking? 

Er bestaat een lijst van pijnstillers die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. In de lijst staat gedetailleerd vermeld over welke verpakking en dosis het gaat en wat de vastgelegde prijs is waarvan 20 procent wordt terugbetaald. Regelmatig wordt de lijst bijgewerkt. De meest recente versie dateert van februari 2016 en is te vinden op de website van het RIZIV.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan? 

Om de tegemoetkoming aan te vragen moet je een ‘kennisgeving’ laten invullen door je behandelend arts. Het gaat om een eenvoudig formulier dat je kan vinden op de website van het RIZIV waarop je arts aangeeft dat je voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de tegemoetkoming. Die kennisgeving bezorg je aan de adviserend geneesheer van je ziekenfonds.

Wanneer de adviserend geneesheer de aanvraag goedkeurt, ontvang je een zogenaamde ‘machtiging’. Met dit document kan je aan de apotheker bewijzen dat je recht hebt op de tegemoetkoming. De machtiging is één jaar geldig en kan telkens verlengd worden met een jaar.

Meer informatie 

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?
Uw behandelend arts moet een ‘Kennisgeving van chronische pijn’ (PDF) invullen voor de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds
De adviserend geneesheer levert u een Machtiging tegemoetkoming pijnstillers (PDF) af.
U moet die machtiging aan de apotheker tonen om de tegemoetkoming te krijgen.

Voor meer bijkomende informatie kan je terecht bij je ziekenfonds. Op de website van het RIZIV kan je de lijst van pijnstillers en de kennisgeving vinden. Hiervoor ga je naar Riziv en klik je door naar ‘thema’s’ > ‘verzorging: kosten en terugbetaling’ > ‘ziekten’ > ‘chronische ziekten’ > ‘tegemoetkoming in de prijs van pijnstillers’.

Reglementering
Koninklijk besluit van 03.06.2007

Bron: Riziv | VPP
Bewerking: 04/2017 Laatst aangepast op 21 april 2017 (zie voor laatste wijziging:) RIZIV
Bron: Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering


Hits: 217

TOP