logologo Persoonsvolgende Financiering (PVF)

 

 

 

Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF?)

In de loop van 2016 start een nieuwe manier om ondersteuning aan mensen met een handicap te organiseren en te betalen. Dit nieuwe systeem heet persoonsvolgende financiering of PVF. Met het PVF beslis je zelf welke ondersteuning je wil gebruiken. Het aanbod is groot en flexibel: je kan kiezen uit een heleboel mogelijkheden en combinaties van ondersteuning.
Bovendien krijg je meer vrijheid om te bepalen hoe je je ondersteuningsnood invult.
Zo bekom je een pakket ondersteuning dat aan jouw specifieke nood beantwoordt

Personen met een handicap hebben extra ondersteuning nodig. De kosten voor die ondersteuning kunnen soms hoog oplopen. En die behoeften zullen in de komende jaren alleen maar toenemen. Om in de toekomst iedereen recht te geven op de zorg en ondersteuning die hij/zij nodig heeft, werkte de Vlaamse overheid aan een nieuw systeem van financiële ondersteuning, de zogenaamde Persoonsvolgende Financiering (PVF). De nieuwe financieringswijze gaat uit van vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag en ondersteuningsnood. Met dit budget kan je als persoon met een handicap de ondersteuning die nodig is inkopen bij diensten en/of aanbieders van jouw keuze.
Soms kan de nood aan ondersteuning opgevangen worden met de steun van familie en vrienden of via allerhande reguliere organisaties (thuiszorg, poetsdienten, diensten gezinshulp …). In andere gevallen is meer gespecialiseerde ondersteuning (bv. opname in een voorziening) nodig. Omdat sommige mensen met een handicap minder ondersteuning nodig hebben en anderen nood hebben aan meer (gespecialiseerde) ondersteuning, bestaat de Persoonsvolgende Financiering uit twee delen, ook twee ‘trappen’ genoemd:
Benieuwd welke mogelijkheden de Persoonsvolgende Financiering kan bieden? U ontdekt het in dit filmpje.
Ondertiteling kunt u activeren door te klikken op het tweede icoon rechts onderaan in beeld.

Iedereen heeft recht op alle mogelijkheden om zijn leven zelf te organiseren. Ook wie daarvoor ondersteuning nodig heeft.
Die ondersteuning verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.
Daarom komt er Persoonsvolgende Financiering (PVF).
PVF gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag naar ondersteuning en zelf kunnen bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren.

Wat?
Het Basisondersteuningsbudget (BOB) wordt uitgekeerd aan personen met:

Je moet aan elk van de drie voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BOB. Voor het BOB is er (alvast tot in 2018) geen aanvraagprocedure. Wie over bepaalde attesten van de FOD Sociale Zekerheid of van de kinderbijslag beschikt, krijgt automatisch recht op een BOB.
Het BOB is op termijn bedoeld voor personen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. In eerste instantie zal het toegekend worden aan personen die al lang wachten op ondersteuning van het VAPH.
Bedrag
Het BOB is een vast, forfaitair bedrag (300 euro) dat je maandelijks ontvangt. Het bedrag wordt uitbetaald door de Vlaamse Zorgverzekering via de Zorgkas waarbij je bent aangesloten.

Wat?
Als het Basisondersteuningsbudget niet voldoende is of als je behoefte hebt aan hulp en ondersteuning van diensten of voorzieningen waarvoor toelating van het VAPH nodig is, zal je kunnen overstappen naar het PersoonsVolgende Budget (PVB).

Om een Persoonsvolgend Budget te ontvangen, moet je een aanvraagprocedure doorlopen. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan.
Het PVB is bedoeld voor personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. Meerderjarigen kunnen vanaf 1 april 2016 een PVB aanvragen.
In dat ondersteuningsplan bekijk je, aan de hand van 5 deelgebieden (de zogenaamde concentrische cirkels):

Persoonsvolgende Financiering (PVF) heeft als uitgangspunt dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is.
Vijf concentrische cirkels visualiseren die gedeelde verantwoordelijkheid.
De persoon met een handicap is het middelpunt van de cirkels.
De cirkels staan voor de verschillende mogelijke bronnen van ondersteuning voor de persoon. Die kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden.

icoon van een persoon met daaromheen 5 cirkels
Cirkel 1: Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt
Cirkel 2: Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven
Cirkel 3: Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen
Cirkel 4: Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers: Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, poetshulp, kinderopvang …
Cirkel 5: Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan 2020. Dat is een plan dat de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen.
Kon u niet aanwezig zijn op de provinciale infosessies over de persoonsvolgende financiering (PVF) voor gebruikers? Het VAPH biedt u de mogelijkheid om de presentaties en vraagstelling tijdens deze infosessies te bekijken via filmopnames in het ICC te Gent. Elke filmopname is bovendien getolkt door een tolk Vlaamse Gebarentaal. Ga naar de webpagina ‘infosessie voor gebruikers’.

update 04/2016:Het VAPH lanceert vandaag een nieuw animatiefilmpje, waarin u de procedure op een visuele manier kunt ontdekken.
Het filmpje spreekt over een brief waarin u de volledige beslissing ontvangt. De specifieke elementen die in deze beslissing aan bod komen zijn uw erkenning als persoon met een handicap, of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget, de toegewezen budgetcategorie en uw prioriteitengroep. De concrete termijn waarop u het budget zal krijgen, wordt dus niet gegeven. Wel geeft de prioriteitengroep een indicatie of u het budget op korte termijn zal kunnen krijgen, of als u langer zal moeten wachten.

Bron: VAPH Versie 03/2016


Weergaven: 294

X

TOP