Chronische vermoeidheids Syndroom / Myalgische Encefalomyelitis: de diagnose

Opgelet: de info van de site waarnaar doorverwezen wordt heeft commerciële bindingen.
In onze snelle jachtige maatschappij komt vermoeidheid als ziektebeeld steeds vaker voor. Als voor deze vermoeidheid geen aanwijsbare oorzaak te vinden is en als de vermoeidheid resulteert in een belangrijke vermindering van de hoeveelheid dagelijkse activiteiten kan het zijn dat er sprake is van het Chronische Vermoeidheid Syndroom (CVS) of wel Myalgic Encephalomyelitis (ME). De oorzaak van CVS/ME is nog onbekend, maar de klachten worden waarschijnlijk veroorzaakt door een chronisch actief immuunsysteem en/of een verstoring van het hormonale systeem. Waarschijnlijk krijgen alleen mensen met een bepaalde genetische aanleg CVS/ME. De mogelijkheid om deze ziekte te ontwikkelen is bij hen latent aanwezig. Na een bepaalde triggersituatie (virusinfectie of een langdurige periode van lichamelijke of geestelijke stress) ontwikkelen zij plotseling CVS/ME. De diagnose van CVS/ME is moeilijk, patiënten worden vaak wat betreft de klachten niet serieus genomen. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de diagnose van CVS/ME in zijn werk gaat.
Meer lezen?

Chronisch vermoeidheids syndroom / Myalgic Encephalomyelitis: mogelijke oorzaken

Sommige onderzoekers denken dat het chronisch vermoeidheids syndroom, zoals veel immuunsysteemziektes, in aanleg genetisch is bepaald en dat een soort van "trigger" er voor zorgt dat de ziekte zich openbaart. Deze trigger veroorzaakt bij mensen die aanleg hebben voor het chronisch vermoeidheids syndroom een soort van "domino effect", alles in hun lichaam gaat plotseling mis. Hun immuunsysteem wordt overactief, het endocriene (hormonale) systeem raakt ontregeld, ze ontwikkelen intoleranties voor zowel chemische als voedingsstoffen en ze krijgen de meest vreemde infectieziekten. Deze trigger kan worden veroorzaakt door een infectieziekte zoals bijvoorbeeld de ziekte van Pfeiffer, maar ook, zoals sommige onderzoekers denken, door een lage dosis gifstoffen in combinatie met geestelijke stress (Bijlmerrampsyndroom, Gulf War Syndrome en in de nabije toekomst misschien het "11 September Syndroom").
Meer lezen?

Chronisch vermoeidheidssyndroom / Myalgisch Encefalomyelitis: De drie fasen van ME

Volgens Cheney kan het ziekteverloop van CVS/ME opgedeeld worden in driefasen: (1) de infectiefase, waarbij het immuunsysteem subtiel veranderd wordt, (2) de vergiftigingsfase waarin gifstoffen zich in het lichaam op hopen en (3) de fase waarin gifstofconcentraties in het lichaam zo hoog zijn geworden dat de dieper gelegen hersendelen zoals de hypothalamus beschadigd worden.
Meer lezen?

Behandeling chronisch vermoeidheidssyndroom / Myalgische Encefalomyelitis: Introductie

In dit artikel worden een aantal methoden besproken van behandeling van chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS/ME). Een aantal van deze behandelingsmethoden berust op het gebruik van reguliere geneesmiddelen anderen op het gebruik van voedingssupplementen en is gebaseerd op de behandelingsmethode van Dr. Jacob Teitelbaum. Teitelbaum publiceerde in 1996 een studie waarin hij beschreef hoe hij 64 CVS/ME patiënten door middel van een multifactoriële therapie behandelde. Door deze therapie herstelden 57% van de patiënten volledig en 39% gedeeltelijk, Slechts 4% had geen baat bij deze behandelingsvorm. Het behandelen van slaapstoornissen en het opsporen van allergieën en intoleranties heeft wat mij betreft prioriteit. Deze klachten dienen het eerst te worden onderzocht en aangepakt anders is de rest van de behandeling zoiets als "dweilen met de kraan open".
Meer lezen?

CVS/ME: De behandeling van slaapstoornissen, slaapproblemen, veel wakker worden en slecht slapen

Uit een enquête waaraan meer dan 1000 patiënten meededen bleek dat 90% van de fibromyalgie (FMS) en CVS/ME patiënten slaapstoornissen hadden, terwijl maar 1% aangaf dat ze deze slaapstoornissen ook hadden voordat de ziekte zich openbaarde. Over het algemeen kunnen slaapstoornissen in de volgende klachtencategorieën ondergebracht worden: moeilijkheden bij het inslapen, slecht doorslapen, vroeg wakker worden en moe wakker worden (niet verkwikkende slaap). Slaapstoornis hebben prioriteit bij de behandeling van het chronisch vermoeidheids syndroom. Een goede nachtrust geeft direct resultaat doordat de patiënt zich, zelfs na één nacht goed slapen, direct beter voelt. Op de lange termijn verbetert een goede nachtrust de werking van het immuunsysteem en de productie van groeihormoon waardoor het herstellend vermogen van het lichaam verbeterd wordt
Meer lezen?

CVS/ME: behandeling van een ATP deficiëntie, vermindering van pijn en vermoeidheid

Een ATP deficiëntie kan worden veroorzaakt door een mitochondriale disfunctie. Mitochondria zijn kleine energiecentrales in onze cellen zij produceren de bio-energetische stof ATP. Als de mitochondria niet goed functioneren heeft dat gevolgen voor het gehele lichaam. Reeds bij een lichte inspanning kan in de spieren een ATP tekort ontstaan met vermoeidheid en verzuring van de spieren als gevolg. Hierdoor ontstaan spierpijnen, krampen en een intolerantie voor extra beweging en in de hersenen de zogenaamde Brain Fog (niet helder kunnen denken). Soms kan deze deficiëntie door een eenvoudig vitamine suppletie programma worden verminderd of genezen. In dit artikel worden een aantal supplementen besproken die hierbij toegepast kunnen worden. Deze stoffen zijn uitzonderlijk veilig.
Meer lezen?

CVS/ME behandeling: Intramusculaire B12 injecties (vermindering van pijn en vermoeidheid)

Er is steeds meer onderzoeksmateriaal beschikbaar dat aantoont dat CVS/ME maar ook FMS patiënten baat kunnen hebben bij intramusculaire B12 injecties. Zelfs patiënten met een normale bloedwaarde voor B12 blijken baat te hebben bij B12 injecties. Zeer recent onderzoek geeft aan dat de meeste CVS/ME patiënten ondanks een normale B12 bloedwaarde over bijna geen of helemaal geen B12 in de hersenen beschikken, met alle schadelijke gevolgen van dien. Waarschijnlijk wordt deze lage waarde voor B12 in de hersenen van CVS/ME patiënten veroorzaakt doordat alle beschikbare B12 onmiddellijk wordt gebonden met de toxines die in de hersenen van deze patiënten voorkomen zodat B12 voor andere doeleinden niet meer gebruikt kan worden
Meer lezen?

Stoornissen in het immuunsysteem bij CVS/ME (Deel I)

Sommige specialisten op het gebied van CVS/ME denken dat stoornissen in het immuunsysteem een grote rol spelen bij het complexe klachtenpatroon van deze ziekte. Bovendien zijn er een groot aantal studies beschikbaar waarin wordt uiteengezet dat het immuunsysteem van CVS/ME patiënten meetbaar afwijkt van dat van gezonde mensen. Velen hebben daarom een voorkeur voor de naam Chronic Fatique and Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS) in plaats van CFS/ME. Volgens Dr. Van Meerendonk, MBOG 2001 is er bij een groot aantal CVS/ME patiënten zelfs sprake van een chronische actief immuunsysteem.
Meer lezen?


CVS/ME: de behandeling van de ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt door een tekenbeet op de mens overgebracht. De ziekte wordt veroorzaakt door de Borrelia burgdorferie bacterie die via het speeksel van de teek in de huid van de mens terecht komt. Artsen weten de ziekte niet altijd goed te diagnosticeren of te behandelen en ze kunnen ook niet goed aangeven wanneer iemand genezen is. Dat is een
zorgwekkende situatie aangezien de ziekte, wanneer zij niet (goed) behandeld wordt, ongeneeslijk kan worden. De ziekte wordt dan een levenslange slopende aandoening die gekenmerkt wordt door neurologische, emotionele en mentale verschijnselen, ernstige pijnsyndromen in botten en spieren en zelfs fatale hartziekte en het instorten van het ademhalingssysteem. De ziekte van Lyme heeft qua klachten veel overeenkomst met de klachten van CVS/ME. In eerste fase heeft de patiënt last van griepachtige verschijnselen: koorts afgewisseld met koude rillingen en plaatselijk opgezette lymfklieren. In de laatste, de chronische fase, wordt ook het centrale zenuwgestel, het hart en verschillende andere organen aangetast. De klachten die in deze chronische fase voorkomen zijn: chronische artritis, beschadigingen van het zenuwgestel, brain fog, geheugen verlies, ernstige vermoeidheid en spierpijn.
Meer lezen?

CVS/ME: Ontgiftingsprocessen, ontgiftingsstoornissen en leverontgifting (Deel I)

Vele onderzoekers denken dat ontgiftingsstoornissen en de daarmee samenhangende hoge belasting door toxines (gifstoffen) voor een deel verantwoordelijk zijn voor het complexe klachten patroon van CVS/ME. Volgens de theorie van Dr Cheney veroorzaakt een intracellulaire (binnen de cel) infectie de activatie van het RNase-L virale afweersysteem dat door een stoornis bij CVS/ME patiënten super actief is en veel te lang werkzaam blijft. Hierdoor worden de enzymatische processen in de lever, die bij de ontgifting erg belangrijk zijn, ernstig verstoord, en neemt de toxische belasting in het lichaam enorm toe.
Meer lezen?

CVS/ME: Behandeling ontgiftingsstoornissen, lever en nieren (Deel II)

De behandeling van ontgiftinsstoornissen is complex. Er zijn vele organen bij betrokken, waaronder lever, nieren, darm, huid en longen. Er kunnen zonder een goede kennis van zaken veel beoordelingsfouten worden gemaakt. Bovendien kan de behandeling van ontgiftingsstoornissen de werking van sommige geneesmiddelen veranderen. Daarom adviseer ik patiënten advies te vragen aan een kundig orthomoleculaire arts of therapeut.
Meer lezen?

CVS/ME: de behandeling een schildklierdeficiëntie (hypothyroïdie, hypothyreoïdie)

Een groot aantal patiënten die op klinische gronden (gewichtstoename, vermoeidheid, lage lichaamstemperatuur, droge huid, brosse nagels, dun haar, obstipatie) door de huisarts werden gediagnosticeerd met schildklier deficiëntie (hypothyroidie) maar waarvan het laboratoriumonderzoek een negatief resultaat aan gaf bleken wel degelijk te herstellen
door een schildklier hormoonbehandeling. Dit onderzoek suggereert dat een klinisch onderzoek wat betreft hypothyroidie betere resultaten oplevert dan een laboratorium onderzoek. Het is daarom voor een patiënt verstandig om een arts te zoeken die naar de klachten kijkt die horen bij schildklier deficientie en minder naar bloeduitslagen en referentiewaarden en op basis van deze klachten bereid is te behandelen.

Meer lezen?

Een verantwoord trainingsprogramma voor CVS/ME en FMS patiënten

Extra beweging (sporten) zonder de juiste begeleiding kan voor CVS/ME patiënten net zo slecht zijn als sport voor hartpatiënten die niet door een cardioloog worden behandeld of begeleid. Een groot aantal studies laat zien dat het zuurstoftransport en de productie van bio-energie bij CVS/ME patiënten ernstig is verstoord. Sporten zonder behandeling van deze stoornissen is kansloos, en levert voor zowel patiënt als fysiotherapeut alleen maar teleurstellingen op. Alleen een optimale samenwerking tussen orthomoleculair werkende artsen (therapeuten) en fysiotherapeuten kan bij de revalidatie van CVS/ME patiënten een kans van slagen hebben.
Meer lezen?

Bron: Pillie willie
08/2005