INFO: Referentiecentra CVS

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht
700 patiënten in CVS-centra
---------------------------
Bron :Artsenkrant (België)
Datum:Nr. 1558 - 19.12.2003

Tussen 1 april 2002 en 31 augustus 2003 hebben de vijf referentiecentra voor chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) in totaal 700 patiënten behandeld. De centra kunnen op jaarbasis 450 revalidatieprogramma's opstarten. Momenteel hebben de centra te kampen met lange wachtlijsten van patiënten.
De cijfers zijn afkomstig van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Volgens Demotte zullen de wachtlijsten in de tijd afnemen en zijn ze het gevolg van het nog jonge bestaan van decentra.
Toch zal Demotte aan het Riziv opdracht geven de wachttijden in kaart te brengen.
Om toegelaten te worden moet een patiënt doorverwezen worden door de huisarts aan de hand van een standaardformulier en moet de diagnose bevestigd worden in de consultatie.

De toelatingscriteria komen overeen met de internationaal aanvaarde criteria van Fokuda. De CV-centra mogen geen patiënten dumpen maar mogen ze enkel doorverwijzen.
Alle patiëntengegevens worden centraal geregistreerd en bijgehouden. Een eerste analyse terzake wordt verwacht tegen eind 2005. Daarover ondervraagd in het parlement zei Demotte nog dat hij ook bereid was te praten met patiëntenvereniging van CVS over het probleem van de wachttijden.
Met onze dank aan Marcel