Geconventioneerd geneesheer

Wat is een geconventioneerd geneesheer?
Heeft een niet-geconventioneerd geneesheer andere tarieven?
Hoe weet ik of mijn geneesheer geconventioneerd is?

De artsenorganisaties en de ziekenfondsen sluiten, meestal voor een periode van twee jaar, een akkoord over de tarieven van de honoraria die de dokters mogen aanrekenen. Een geconventioneerd geneesheer verbindt zich ertoe dat akkoord te respecteren. Hij is dus niet vrij om eigen tarieven toe te passen.

Het bedrag dat je ziekenfonds terugbetaalt voor medische zorgen blijft hetzelfde, ongeacht of je huisarts geconventioneerd is of niet.

Dit betekent dat je het extra honorarium dat de niet-geconventioneerde geneesheer meestal aanrekent helemaal zelf moet betalen.

Elke dokter moet met een mededeling in de wachtzaal bekend maken of hij al dan niet geconventioneerd is.

Sommige dokters zijn volledig geconventioneerd. Andere maar gedeeltelijk: zij respecteren de vastgelegde tarieven op bepaalde dagen en bepaalde uren (bijvoorbeeld tijdens hun consultaties in het ziekenhuis), terwijl zij op andere momenten het bedrag van hun honorarium vrij bepalen (bijvoorbeeld bij consultaties thuis).

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)