Prijs van geneesmiddelen

Mijn dokter schrijft me een geneesmiddel voor. Wat betekenen de letters A, B, C, Cs, Cx en D op de verpakking? Is er een goedkoper generisch geneesmiddel?

De letters A, B, C, Cs, Cx en D op de verpakking van geneesmiddelen duiden aan tot welke categorie van terugbetaling de geneesmiddelen behoren.

CategorieŽn A, B en C stemmen overeen met een tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering en categorieŽn B en C met remgeld (= deel dat financieel ten laste is van de patiŽnt).

Voor geneesmiddelen die vrij in de apotheek te koop zijn en dus zonder doktersvoorschrift kunnen bekomen worden geniet je niet van de prijsvermindering via het remgeld. Om recht te hebben op het remgeldsysteem moet je ook in orde zijn met de verplichte ziekteverzekering.

Voor de geneesmiddelen van categorie D is er geen tussenkomst van de verplichte ziekteverzekering.

Staat er een letter f achter de categorie, dan heb je voor dit medicijn de toestemming van de adviserend geneesheer nodig.

CategorieŽn van geneesmiddelen  

 • In categorie A vind je de geneesmiddelen voor zware aandoeningen zoals kanker, diabetes, epilepsie.
 • Tot categorie B behoren geneesmiddelen die op therapeutisch vlak belangrijk zijn, zoals antibiotica.
 • In categorie C vind je geneesmiddelen die een invloed hebben op de symptomen. Zo vind je in categorie Cs bijvoorbeeld het griepvaccin en in  categorie Cx de anticonceptiepil.
 • Categorie D omvat alle andere geneesmiddelen (bijvoorbeeld: slaapmiddelen) maar ook bijvoorbeeld vitaminen.
 • De ATC-rangschikking die je in categorieŽn B en C terugvindt is een internationaal aanvaarde rangschikking van geneesmiddelen. Deze wordt opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Het vierde niveau bevat de naam van een bepaalde klasse van geneesmiddelen bijv. statines (cholesterolverlagende middelen).

Aandeel van de patient op 1 april 2007

 • Geneesmiddelen van categorie A: je betaalt 0 % (d.w.z. dat de verzekering voor medische zorgen alle kosten betaalt).
 • Geneesmiddelen van categorie B: je betaalt 25 % van de prijs met een maximum van 10,60 euro (15 % met een maximum van 7,10 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie B - grote verpakking (een grote verpakking is een verpakking die meer dan 60 gebruikseenheden bevat): je betaalt 25 % van de prijs met een maximum van 13,30 euro (15 % met een maximum van 8,80 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie B - ATC 4e niveau: je betaalt 25 % van de prijs met een maximum van 15,90 euro (15 % met een maximum van 10,60 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie B - grote verpakking en ATC 4e niveau: je betaalt 25 % van de prijs met een maximum van 23,90 euro (15 % met een maximum van 15,90 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie C: je moet 50 % van de prijs betalen, met een maximum van 13,30 euro (50 % met een maximum van 8,80 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie C Ė ATC 4e niveau: je moet 50 % van de prijs betalen met een maximum van 23,90 euro (50 % met een maximum van 15,90 euro voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie Cs: je betaalt 60 % van de prijs zonder maximum (60 % zonder maximum voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie Cx: hiervoor moet je 80 % van de prijs betalen zonder maximum (80 % zonder maximum voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming).
 • Geneesmiddelen van categorie D: je betaalt 100%.

Generische geneesmiddelen

Een generisch geneesmiddel is evenwaardig aan het origineel geneesmiddel. Het bevat dezelfde actieve bestanddelen en heeft dezelfde farmaceutische vorm als het origineel geneesmiddel.

Om een generisch geneesmiddel op de markt te mogen brengen, moet het octrooi van het originele geneesmiddel verstreken zijn.

Generische geneesmiddelen zijn meestal goedkoper dan de originele geneesmiddelen, hoewel zij van dezelfde kwaliteit zijn en ze even doeltreffend en veilig zijn.

Op het moment van erkenning voor terugbetaling moet het generische geneesmiddel minstens 30 % goedkoper zijn dan het originele. Het komt voor dat het originele geneesmiddel nadien ook goedkoper wordt.

Om het gebruik van generische geneesmiddelen aan te moedigen wordt sedert 1 november 2005 in de vergoedingscategorieŽn B en C voor de geneesmiddelen ATC 4e niveau (bijv.: cholesterolverlagende middelen) waarvoor een vergoedbaar generisch alternatief bestaat, een hoger remgeld (= duurder voor de patiŽnt) toegepast. Raadpleeg je huisarts of apotheker om te weten of een geneesmiddel tot deze categorie behoort.

Let op: Prijzen zijn aanpasbaar door wetgever(laatste versie)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)