Chronische pijn genetisch bepaald
------------------------------------

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht
Variatie in een bepaald gen is verantwoordelijk voor de verschillende manieren waarop mensen reageren op langdurig aanhoudende pijn.
Dit melden Jon-Kar Zubieta c.s. van de universiteit van Michigan in de VS.
De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in Science van 21 februari.
Zubieta c.s. richtten zich op het gen 'catechol-O-methyltransferase' (COMT), waarvan het product actief betrokken is bij de modulering van neuronale signalen.


Het effect van COMT op dopamine en noradrenaline beïnvloedt de pijnrespons. Dopamine en noradrenaline regelen in
verschillende delen van de hersenen, zoals de amygdala, het opioïde systeem, dat nauw betrokken is bij de pijnbeleving.
Het systeem speelt geen rol bij de verwerking van acute pijnprikkels, maar wordt pas actief als de pijn geruime tijd aanhoudt.
De wetenschappers vonden dat er in ieder geval vier typen van het COMT-gen zijn. Zo kan het genproduct op twee verschillende plaatsen ofwel het aminozuur valine (val) ofwel methionine (meth) bevatten. Er zijn dus drie typen mogelijk: mensen met twee val-aminozuren, mensen met een val- en een meth-aminozuur, en mensen met twee meth-aminozuren.

Mensen met twee val-aminozuren hebben de hoogste COMT-activiteit en zijn mede hierdoor het meest gevoelig voor langdurig aanhoudende pijn. Mensen met twee meth-aminozuren toonden de laagste COMT-activiteit. Mensen met beide aminozuren hadden een intermediaire COMT-activiteit.

Na typering van de 29 vrijwilligers dienden de onderzoekers een serie kleine injecties met al dan niet pijnlijke zoutoplossingen in de
kaakspier toe. De reactie van opioïde receptoren werd hierbij nauwkeurig in de gaten gehouden.
Uit een vergelijking van de genotypering en de pijnbeleving van de vrijwilligers bleek een duidelijke correlatie.
Dit legt een mogelijke basis voor genspecifieke behandeling van patiënten met chronische pijn.
Bron : Medisch Contact
Datum: Jaargang 58 nr. 09 - 28 februari 2003