Een geneesmiddel is geen snoepje
Nieuwe mediacampagne van het FAGG

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Het FAGG waakt over de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van geneesmiddelen vanaf hun ontwikkeling tot hun effectief gebruik.
In dit kader waarschuwt het FAGG u dat een geneesmiddel ondoeltreffend, zelfs schadelijk voor uw gezondheid kan zijn indien u het gebruikt zonder het advies van uw arts of apotheker te respecteren en de gebruiksaanwijzing van de bijsluiter niet volgt.
Een geneesmiddel neem je niet zomaar. Een geneesmiddel is geen snoepje.

Het FAGG biedt u 12 tips om u te helpen bij het goed gebruik van geneesmiddelen:

Raadpleeg uw arts en vraag raad aan uw apotheker
Vertrouw niet zomaar op het advies dat u van een kennis krijgt of op het internet vindt, zelfs al is het goedbedoeld.
Persoonlijke behandeling
Een geneesmiddel dat bij iemand anders doeltreffend is, is niet per definitie ook geschikt voor u. Erger nog, het kan bij u meer kwaad dan goed doen.
De dosering van een geneesmiddel en de duur van een behandeling zijn ook verschillend voor elk individu.
Lees meer

Wist U dat?
Net als uw behandelende arts uw medisch dossier bijhoudt, heeft uw apotheker uw farmaceutisch dossier.
In dit dossier staan alle geneesmiddelen die u neemt en nuttige informatie aan de hand waarvan uw apotheker u optimaal kan adviseren

Lees aandachtig de bijsluiter en de vermeldingen op de verpakking van een geneesmiddel
In de bijsluiter en op de verpakking van een geneesmiddel vindt u belangrijke richtlijnen voor een goed gebruik ervan. Het wordt aangeraden deze aandachtig te lezen en er rekening mee te houden. De Belgische regelgeving voorziet dat deze informatie aanwezig moet zijn in de drie landstalen: Duits, Frans en Nederlands.

Aarzel nooit om bijkomende uitleg te vragen aan uw arts of apotheker.
Lees meer

Wist U dat?
Alle bijsluitersvan de in België vergunde/geregistreerde en verkochte geneesmiddelen zijn beschikbaar op de internetsite van het FAGG.

Zorg ervoor dat het geneesmiddel dat u koopt vergund is door de bevoegde autoriteiten
Geneesmiddelen moeten ziektes voorkomen, genezen of de symptomen verlichten. De commercialisatie ervan is strikt gereglementeerd en gecontroleerd door de bevoegde autoriteiten (in België het FAGG) die toezien op hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid in het belang van de Volksgezondheid.
In de praktijk
In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen.
Lees meer

Wist U dat?
Elk geneesmiddel dat in België verkocht wordt, moet een vergunning hebben voor het in de handel brengen.
Het vergunningsnummer van het geneesmiddel staat vermeld op de verpakking.
Dit nummer geeft de garantie dat de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van het geneesmiddel geëvalueerd werden.
“Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”
Als u geneesmiddelen koopt via het internet buiten het legale circuit loopt u het risico deze verkeerd te gebruiken. Bovendien riskeert u vaak nagemaakte of vervalste geneesmiddelen te ontvangen. Richt u altijd tot uw arts of apotheker om nare gevolgen te vermijden.
Regelgeving
In België zijn alleen apothekers bevoegd om geneesmiddelen te verkopen.

Koop steeds uw geneesmiddelen via het legale circuit, met andere woorden:
Lees meer

Wist U dat?
Een campagneover het thema “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”, gevoerd door het FAGG in oktober 2009, geeft internetgebruikers nuttige tips.

Neem contact op met uw arts en/of apotheker indien er bijwerkingen optreden
Een geneesmiddel kan aanleiding geven tot een of meer bijwerkingen. Meestal zijn bijwerkingen ondergeschikt aan de voordelen van een behandeling. De meest voorkomende bijwerkingen zijn een ontregelde spijsvertering (bijvoorbeeld misselijkheid, braken, diarree, constipatie), hoofdpijn, vermoeidheid en slaperigheid.
Bijwerkingen van geneesmiddelen verminderen de levenskwaliteit van de patiënt. Sommige zijn zo ernstig dat deze kunnen leiden tot een ziekenhuisopname of het verlengen ervan. Een bijwerking kan zelfs levensbedreigend zijn voor de patiënt
Lees meer

Wist U dat?
Binnen het FAGG verzamelt het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor Humaan gebruik (BCGH) alle nuttige informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen in België. Het is belangrijk om uw arts of apotheker op de hoogte te brengen van elke bijwerking die kan te wijten zijn aan een geneesmiddel. Zij zullen deze informatie doorgeven aan het BCGH.

Een huis- of reisapotheek kan de plaats van een arts en/of apotheker niet innemen
Het is een must om steeds een aangepaste huis- of reisapotheek bij de hand te hebben om kleine kwaaltjes te verzorgen en/of te verlichten.
Vergeet toch niet dat in de regel uw arts en apotheker de gezondheidszorgbeoefenaars bij uitstek zijn om uw gezondheidsproblemen te beoordelen, u de juiste behandeling voor te schrijven en u bij de aflevering van geneesmiddelen persoonlijk advies te geven over het goed gebruik ervan.
Uw huis- of reisapotheek bevat geneesmiddelen die door uw arts zijn voorgeschreven en/of door uw apotheker werden aangeraden, naast een aantal verzorgingsproducten (bijvoorbeeld ontsmettingsmiddel, pleisters).
Lees meer

Wist U dat?
Breng vervallen geneesmiddelen en/of geneesmiddelen die u niet meer gebruikt terug naar uw apotheker. De apotheker zal zorgen voor de vernietiging ervan.

Ga na of een geneesmiddel een invloed kan hebben op uw rijvaardigheid
Veel geneesmiddelen kunnen de waakzaamheid verminderen en daardoor een mogelijk risico inhouden bij het besturen van een voertuig.
Lees altijd eerst de bijsluiter, in het bijzonder de rubriek “Besturen van voertuigen en het gebruik van machines”, om de mogelijke invloed van een geneesmiddel op de rijvaardigheid te kennen. U vindt er alle nuttige informatie terug.
Indien u twijfelt, aarzel dan niet om raad te vragen aan uw arts en/of apotheker.
Opgepast: ook een geneesmiddel vrij van medisch voorschrift kan een invloed hebben op uw rijvaardigheid
Lees meer

Wist U dat?
De mogelijke invloed van een geneesmiddel op de rijvaardigheid staat vermeld in de bijsluiter van het geneesmiddel.

Het is belangrijk om hierop te letten want ook geneesmiddelen die op het eerste gezicht onschuldig lijken, kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden

Raadpleeg uw arts en/of apotheker alvorens u geneesmiddelen neemt als u zwanger bent of borstvoeding geeft
Een zwangerschap of de periode van borstvoeding zijn delicate periodes als het op geneesmiddelengebruik aankomt.
Vraag altijd het advies van uw arts en/of apotheker als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Lees ook steeds de rubriek “Zwangerschap en borstvoeding” van de bijsluiter alvorens u een geneesmiddel inneemt.
Lees meer

Wist U dat?
Zelfmedicatie tijdens de zwangerschap of borstvoeding wordt sterk afgeraden.

Vraag steeds advies aan uw arts of apotheker alvorens u een geneesmiddel gebruikt, ook al lijkt het product onschadelijk.

Wees voorzichtig en waakzaam als u geneesmiddelen geeft aan kinderen
Kinderen zijn geen minivolwassenen. Hun vermogen van metabolisme en uitscheiding van geneesmiddelen is nog niet volledig ontwikkeld. Dit maakt dat geneesmiddelen soms minder doeltreffend zijn of minder goed verdragen worden. Gezondheidszorgbeoefenaars, het Antigifcentrum en de spoeddiensten krijgen regelmatig oproepen binnen over gevallen van intoxicatie door geneesmiddelen bij baby’s en kinderen. Het is daarom van groot belang dat u uiterst voorzichtig bent, ongeacht of het om geneesmiddelen op medisch voorschrift gaat of niet.
Lees meer

Wist U dat?
Kinderen krijgen vaak te maken met onschuldige kwaaltjes die kunnen gepaard gaan met hoesten, een verstopte neus of koorts.

Behalve als de symptomen alarmerend of verontrustend zijn, is behandeling met geneesmiddelen in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

Maak er geen misbruik van
Sommige pijnstillers zijn vrij verkrijgbaar: de apotheker mag deze zonder medisch voorschrift afleveren. Door de beperking van hun indicaties tot de behandeling van lichte tot matige pijn en koorts, en door hun sterkte mogen bepaalde pijnstillers in principe zonder voorafgaand doktersadvies gebruikt worden. Ook al heeft u er geen medisch voorschrift voor nodig zijn deze pijnstillers niet zonder risico. Zelfmedicatie mag in geen geval langdurig toegepast worden zonder medisch advies.
Lees meer

Wist U dat?
Pijnstillers kunnen gevaarlijk zijn als deze worden gebruikt zonder rekening te houden met de contra-indicaties of als u er te veel van inneemt. Er bestaan talrijke pijnstillers onder verschillende benamingen. De combinatie van verschillende pijnstillers met dezelfde werkzame stof kan tot een overdosering leiden, met alle gevolgen van dien.

Het is dan ook belangrijk om de bijsluiter van elk geneesmiddel aandachtig te lezen en de samenstelling te controleren.

Antibiotica: “Opgelet: alleen gebruiken indien nodig”
Antibiotica zijn cruciaal bij de behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door bacteriën (bijvoorbeeld hersenvliesontsteking, pneumonie, septicemie of de toestand waarbij bacteriën in de bloedbaan doorgedrongen zijn en er zich verder vermenigvuldigen, wondinfectie, sommige vormen van angina of oorontsteking). Antibiotica hebben weinig of geen nut bij kleine infecties die zonder enige behandeling gunstig evolueren.
Lees meer

Wist U dat?
Typische winterkwaaltjes worden doorgaans veroorzaakt door een virus. Antibiotica nemen heeft dus geen enkele zin want deze hebben geen vat op virussen.

 

“Slaap- en kalmeringsmiddelen slik je niet zomaar”
Tijdens moeilijke periodes in uw privé-leven of op het werk kunnen wel eens gevoelens van angst, stress of slapeloosheid optreden.
Voor u naar geneesmiddelen grijpt, doet u er goed aan om een gezondere levensstijl aan te nemen en eventueel relaxatie of andere psychotherapeutische technieken te overwegen
Lees meer

Wist U dat?
Slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen een hulpmiddel zijn tijdens een moeilijke periode, maar nemen de oorzaak van de problemen niet weg.

Bovendien is het regelmatige gebruik van dergelijke geneesmiddelen niet zonder risico aangezien het risico op gewenning en afhankelijkheid.

Wij moedigen de consumenten aan een bezoekje te brengen aan de website die ter gelegenheid van de campagne werd opgezet: www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be. U vindt er een uitgebreide uitleg bij elk van de bovenstaande adviezen
Bron: FAGG Website 09/2011