Hoe weet een pijnstiller waar de pijn zit?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk te weten hoe een geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt. De meeste geneesmiddelen worden met een glas water ingenomen en komen via de slokdarm in de maag en tenslotte in de darm terecht. Het geneesmiddel wordt opgelost in de maag en komt via de darmwand terecht in ons bloed. Het bloed transporteert het geneesmiddel doorheen het lichaam. Op die manier bereikt het de plaatsen waar het moet werken. Dat geldt dus ook voor een pijnstiller. Maar het geneesmiddel komt ook op plaatsen terecht waar niets aan de hand is. Zo kan men bijwerkingen van een geneesmiddel verklaren. Tevens zou het kunnen dat u iets inneemt tegen de hoofdpijn en dat tegelijkertijd de pijn op een andere plaats verdwijnt.
Het geneesmiddel blijft meestal maar een relatief korte tijd in het lichaam werkzaam omdat het door de lever en de nieren afgebroken wordt. Het afgebroken geneesmiddel verlaat het lichaam via de urine en/of de stoelgang.
Bepaalde mensen vragen zich af met welke vloeistof ze een bepaald medicament moeten innemen. Hier een paar algemene tips.
Een belangrijk hulpmiddel is de bijsluiter, die steeds meer in een begrijpelijke taal gesteld wordt. U moet het antwoord op dit probleem vinden onder de rubriek: Hoe gebruiken en hoeveel? of: Wijze van gebruik.
De meeste medicijnen worden ingenomen met water. Indien "water" op de bijsluiter staat gebruik dan geen melk, frisdrank en zeker geen alcohol. Ook is het belangrijk de aangeduide hoeveelheid vloeistof niet te verminderen.
Totnogtoe hadden we het over het "waarmee" innemen van medicijnen. Dit mag u niet verwarren met "hoe" het binnengebracht wordt. Hiervoor dient de rubriek: Toedieningswijzen, vormen, verpakkingen, afleveringswijze.
Bij voorbeeld drinkbare vloeistof voor toediening door de mond; onder de vorm van tabletten voor oraal (via de mond) gebruik; zuigtabletten; zetpillen om in te brengen via de aars; de inspuitbare vorm is na verdunning uitsluitend bestemd om in de ader ingespoten te worden....
De bijsluiter geeft nog veel meer informatie; het is daarom nodig deze steeds te bewaren in de verpakking of in een speciaal mapje. Als geheugensteuntje kunt u ook een sticker met de voornaaamste gegevens op het medicament plakken: gebruiker, waarvoor het dient, gebruikswijze, toedieningswijze...
Hebt u nog twijfels, vraag dan zeker uitleg aan uw apotheker of uw arts.
Ingezonden artikel. 02/2004