Maximumfactuur

Ik lijd aan een ernstige, langdurige of chronische ziekte. Mijn medische kosten lopen hoog op. Wie gaat dat betalen?

Dankzij je verzekering voor medische kosten, betaalt je ziekenfonds een groot deel van je kosten terug. Bij een ernstige, langdurige of chronische ziekte kan het gedeelte dat je zelf moet betalen (= persoonlijke bijdrage of remgeld) toch nog vrij hoog oplopen. Hiervoor bestaat een oplossing, namelijk de maximumfactuur (MAF).

Met de MAF krijgt elk "gezin" de garantie dat het niet meer dan het vastgelegde grensbedrag moet uitgeven voor zijn medische kosten. ("Gezin" betekent zowel alleenstaanden als verscheidene mensen die normaal onder hetzelfde dak samenwonen.) Dat grensbedrag hangt onder meer af van je inkomen. De MAF geeft de meest kwetsbare patiŽnten een betere bescherming. Dat geldt vooral voor mensen met een beperkt inkomen en voor chronisch zieken, voor wie de medische kosten soms heel hoog oplopen.

Het grensbedrag van de MAF hangt af van de sociale categorie waartoe je behoort of van je gezinsinkomen. Zodra je persoonlijke bijdrage (het remgeld) voor bepaalde medische zorgen gedurende een kalenderjaar het grensbedrag bereikt, is er gedurende de rest van het jaar een terugbetaling aan 100 %.

Soorten maximumfactuur

Sociale MAF
Deze geldt voor de leden van een gezin zodra de kosten voor geneeskundige verzorging een totaal van 450 euro bereiken, ongeacht het inkomen van het gezin.
De sociale categorieŽn die dit kunnen genieten zijn:

 • diegenen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen;
 • diegenen die een tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangen (behalve de voorziene uitzonderingen).

De inkomens MAF (bedragen voor 2008)
Deze geldt voor:

 • alle leden van een gezin met een netto jaarinkomen tussen 0 en 15.420,19 euro; het totale remgeld dat dit gezin moet betalen, mag niet hoger zijn dan 450 euro;
 • alle leden van een gezin met een netto jaarinkomen tussen 15.420,20 en 23.705,66 euro; het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 650 euro;
 • alle leden van een gezin met een netto jaarinkomen tussen 23.705,67 en 31.991,15 euro; het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 1.000 euro;
 • alle leden van een gezin met een netto jaarinkomen tussen 31.991,16 en 39.931,39 euro; het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 1.400 euro;
 • alle leden van een gezin met een netto jaarinkomen vanaf 39.931,40 euro; het totale remgeld van het gezin mag niet hoger zijn dan 1.800 euro.

Individuele MAF
Er bestaat een speciale regeling voor kinderen onder de 19 jaar van wie de gezondheidstoestand hoge medische kosten meebrengt. Als het remgeld oploopt tot 650 euro, kunnen deze kinderen individueel in aanmerking komen voor een maximumfactuur, ongeacht de inkomsten van het gezin.

De medische zorgen waarover het gaat:

De maximumfactuur heeft betrekking op het remgeld voor bijvoorbeeld de volgende medische zorgen:

 • de kosten van raadplegingen en bezoeken van geneesheren, tandartsen enz.;
 • de kosten van technische prestaties (bijvoorbeeld medische beeldvorming, chirurgische ingrepen, technische onderzoeken, laboratoriumonderzoeken);
 • noodzakelijke geneesmiddelen, zoals de farmaceutische specialiteiten van categorieŽn A, B en C, alsook de magistrale bereidingen;
 • hospitalisatiekosten, meer bepaald het persoonlijke aandeel in de dagprijs voor hospitalisatie; bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis zijn deze hospitalisatiekosten echter beperkt tot het eerste jaar;
 • de persoonlijke bijdrage voor endoscopisch en viscerosynthesemateriaal; 
 • de afleveringsmarge van de implantaten.

De bescherming die de maximumfactuur biedt, zal men geleidelijk uitbreiden tot andere medische zorgen.

Terugbetaling

Je ziekenfonds betaalt je automatisch terug zodra je remgeld het grensbedrag overschrijdt.

 Let op: vermelde bedragen zijn aanpasbaar door wetgever(laatste versie)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister (07/2008)