Pain Assessment

De basis voor een optimale pijntherapie
Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht
Het evalueren van het symptoom pijn, het instellen van een behandeling en het voortdurend herevalueren van het resultaat bij de patiënt vormen belangrijke elementen bij Pain Assessment.
Opdat Pain Assessment makkelijk geïntegreerd zou kunnen worden in de anamnese en de opvolging, werden drie eenvoudige documenten ontwikkeld. Deze gestructureerde aanpak is dus meer dan een geheugensteuntje. Pain Assessment levert vooral nauwkeurige, eenvormige waarnemingen op en zorgt daarenboven op termijn voor een niet onbelangrijke tijdswinst.

Pijnkaart
Een adequate pijntherapie begint altijd met een goede anamnese.
Op deze pijnkaart kan samen met de patiënt een evaluatie van de pijn opgesteld worden tijdens de eerste ontmoeting.
Pijnkaart dagelijkse opvolging
Met deze pijnkaart wordt de pijnintensiteit bijgehouden op een uur- of weekrooster. Op die manier kan per patiënt de pijnevolutie bijgehouden worden en op basis hiervan wordt de behandeling bijgestuurd.
De pijnevaluatie gebeurt op regelmatige tijdstippen in functie van het type patiënt, de soort pijn, en de voorgeschreven behandeling.

Pijnkaart opvolging
Gegevens verzamelen heeft weinig zin wanneer er geen opvolging is.
Met deze pijnkaart kan er tijdens de verdere contacten met de patiënt een balans opgemaakt worden van zijn/haar pijn, de behandelingen, de toename van de functionaliteit, de verbetering van de levenskwaliteit, enz.
De gebruiksfrequentie wordt aan de beoordelaar overgelaten.

Meetinstrument Pijn
Een belangrijk onderdeel bij het opvolgen en evalueren van pijn is de meting van de intensiteit ervan. Die meting kan zowel door de zorgverstrekkers (arts, verpleegkundige) als de patiënt uitgevoerd worden. De pijnmeter is gebaseerd op het principe van de visueel analoge schaal. Die kan door de patiënt zelf gehanteerd worden. Na instellen op de lijn (zie foto) kan men op de achterzijde het cijfer aflezen dat men dan op de kaart invult.

Pictogrammen
De pictogrammen zijn een praktisch hulpmiddel voor elke zorgverstrekker om de patiënten te helpen zijn/haar pijn te beschrijven. Verschillende types van pijn vereisen elk op zich specifieke therapeutische aanpak.