Postoperatieve patint gecontroleerde pijntherapie

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Voordeel:
U krijgt met een PCA-pomp de mogelijkheid om de pijnstilling na de operatie zelf te regelen. U dient de verpleegkundige niet te verwittigen dat u pijn hebt en moet dus niet wachten op een injectie met een pijnstiller. Bovendien kunt u zelf met dit systeem uw pijnverdoving sneller en met meer precisie regelen.
Hoe ziet zo'n toestel eruit?
De pijnpomp is een toestel dat aan uw bed wordt bevestigd. De pijnmedicatie en het toestel worden veilig opgeborgen in een doos zodat niemand, behalve de anesthesist met zijn sleutel, er nog bij kan.
Hoe bedien ik de pomp en is zo'n systeem wel veilig?
Het toestel is verbonden met een bedieningsknop die u kort moet indrukken wanneer u te veel pijn voelt. Op dat moment wordt een pijnstiller toegediend. Hoeveel er wordt toegediend en hoeveel u mag drukken per uur, wordt door de anesthesist op basis van de algemeen geldende dienstvoorschriften in gesteld. Aangezien elke persoon verschillend is, kunnen de instellingen van de pomp individueel worden aangepast. Bij het drukken dient u er wel rekening mee te houden dat het effect 5 15 minuten op zich laat wachten. U wacht dus best niet tot de pijn te hevig wordt. U hoeft niet bang te zijn dat u te veel pijnstillers zou krijgen. De pomp is immers zodanig ingesteld dat een overdosis onmogelijk is, kortom: u kunt teveel drukken, maar nooit te veel krijgen.
Hoe wordt de verbinding tussen lichaam en pomp gemaakt?
Gaat het om een intravenueze techniek (PCIA), dan wordt het toestel aangeschakeld na de operatie in de PAZA op een buisje (katheter) in een ader (infuus).
Wordt voor een regionale techniek gekozen (PCRA), dan wordt een dun en soepel buisje ingebracht nabij de structuren die de pijn vanuit de operatiewonde naar de hersenen geleiden. Dit gebeurt meestal voor de start van de algemene verdoving onder lokale anesthesie. Het kan gaan om een prik in de rug -net zoals bij een pijnloze bevalling (epidurale pijnstilling) - voor operaties aan buik of borstkas, om een prik in de hals of arm voor operaties aan de schouder of de arm, of om een prik in de lies, bil of de knieholte voor operaties aan het been. Het teostel wordt ook hier aangeschakeld in de PAZA. Uw anesthesist zal met u bespreken voor welk type u in aanmerking komt.
Wat gebeurt er na de operatie?
Zoals vermeld, wordt het toestel aangeschakeld wanneer u in de PAZA aankomt. U blijft hier zolang uw toestand na de operatie het vereist. Tevens wordt uw pijnbehandeling gecontroleerd en de dosis aangepast aan uw persoonlijke noden. In de PAZA is een anesthesist en een verpleegkundige aanwezig. Aarzel niet om informatie of hulp te vragen. De bezoekuren in de ontwaakruimte of de medium-care zijn beperkt. Informeer bij de verpleegkundige van de eenheid waar u opgenomen werd.
Wanneer u toestand stabiel en de observatieperiode voorbij is wordt u naar uw kamer gebracht. Dit gebeurt enkel wanneer u voldoende gerecupereerd bent. Uw pijnpomp gaat vanzelfsprekend mee naar de verpleegafdeling.
Hoe lang kan ik de pomp gebruiken?
De pomp zal, afhankelijk van de operatie, n tot meerdere dagen tot uwer beschikking blijven. De pijnpomp en de katheter worden verwijderd wanneer de pijn voldoende verminderd is en behandeld kan worden met meer eenvoudige medicamenten. De arts-anesthesist weet vanuit zijn ervaring hoelang de PCA-pomp best ter plaatse blijft. Toch is er voldoende aandacht voor individuele verschillen en wensen.
Kan ik rondwandelen na de operatie?
De pijnpomp kan uw bewegingsvrijheid sterk beperken. Hou daar ook rekening mee. Draag ook zorg voor de katheters welke in het lichaam werden ingebracht. Vermijd trekken en beweeg rustig en voorzichtig. Het behoud van de goede positie van de katheters bepaalt in belangrijke mate het succes van de behandeling.
Hoeveel kost dit systeem?
Deze geavanceerde vorm van pijnverdoving wordt terugbetaald door het RIZIV vanaf 1/7/2003. De kostprijs van de gebruikte produkten zal u aangerekend worden.
Uw ervaring met het systeem?
We wensen uw ervaringen te kennen omdat die informatie ons kan helpen in onze dienstverlening. Meld dus altijd vragen, opmerkingen en problemen aan de anesthesist die bij u langskomt.
Laatst aangepast op15/10/2007
Bron: Leuvens Algologisch Centrum (LAC) en Multidisciplinair Referentiecentrum Chronische Pijn 04/2007