Wat doet het pijncentrum?

(Info: MPC in het A.Z. Maria-Middelares, St.-Niklaas )
Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Het MPC houdt zich primair bezig met 3e lijn topklinische, topreferentiële patiëntenzorg en 2e lijn patiëntenzorg op het gebied van chronisch benigne, maligne en acute pijn.
Topklinische zorg:
Het MPC houdt zich bezig met alle facetten van de chronische pijnbehandeling (Infiltraties, Radiofrequentie technieken en neuromodulatietechnieken zoals Spinal Cord Stimulation en implanteerbare intrathecale pompen).
Topreferentiële zorg ( 3de lijn patiëntenzorg ):
Het MPC kent twee vormen van topreferentiële zorg, namelijk geavanceerde interventionele pijnbestrijding en multidisciplinaire diagnostiek/behandeling.
Onder geavanceerde invasieve pijnbestrijding verstaan we invasieve behandelingen die minder frequent voorkomen, dat ten behoeve van de kwaliteitsverbetering het beter is deze behandelingen te centraliseren. Voorbeelden van dergelijke behandelingen zijn:
Onder CT-scan geleide radiofrequentie thermocoagulatie van het Ganglion van Gasser
Retrograde neurostimulatie
Perifere neurostimulatie
Behandeling van spasticiteit met intrathecale baclofen
Ten behoeve van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling is er een multidisciplinair team ter beschikking.
2e lijn patiëntenzorg:
Het MPC kent als behandelingscentrum, naast zijn regionale functie ook een eigen rekruteringsgebied. Uit dit eigen rekruteringsgebied worden patiënten afhankelijk van de problematiek, ook monodisciplinair gezien en eventueel behandeld. De klinische consulten in eigen huis betreffen patiënten met benigne en maligne pijn. Dit zijn patiënten die vaak topreferentieel opgenomen zijn voor andere specialismen.
Verder is het MPC samen met de afdeling Anesthesiologie, verantwoordelijk voor de acute pijn. Dit betreft met name pijn in de periode na een operatie. Tussen 1999 - 2000 werd hierbij een multidisciplinair kwaliteitsproject postoperatieve pijn opgezet.
Tenslotte houdt het MPC zich bezig met onderzoek, onderwijs en opleiding in de acute en chronische pijnbestrijding. Nationale en internationale Medici en paramedici kunnen een postgraduaat opleiding lopen in het kader van hun opleiding en/of praktijk in hetMPC.
Met onze dank aan het MPC in het A.Z. Maria-Middelares, St.-Niklaas
© Copyright-Disclaimer