Wat is een HERNIA?


Waardoor ontstaat een hernia?
Is altijd een operatie nodig?

Een hernia komt vaak voor. De voornaamste oorzaken zijn:
•een aangeboren zwakte van het discusweefsel
•een plotselinge draaibeweging van de romp
•vertillen en/of verschuiven
•gebrek aan beweging en langdurig zitten
•een slechte spierconditie is een risicofactor
Een hernia betekent dat de achterste beschermende ring inscheurt en uitstulpt, waardoor het zachte binnenste deel van de discus kan uitpuilen. Daardoor kan een zenuw geprikkeld of zelfs afgeklemd worden, waardoor pijn ontstaat. Deze pijn kan uitstralen naar het zitvlak, been of de voet. Vaak kan worden volstaan met pijnstillers en rust. Bukken, tillen en schuiven moeten dan worden vermeden. Aansluitend kan een speciaal fysiotherapieprogramma worden gevolgd, waarbij de buik- en rugspieren worden versterkt door speciale oefeningen. Indien er na twee weken nog geen duidelijke verbetering is, of wanneer er sprake is van een doof gevoel of spierzwakte, is nauwkeurig onderzoek en diagnostiek vereist. In dat geval kan een endoscopische herniaverwijdering de beste oplossing blijken te zijn.

Endoscopische herniaverwijdering – wat houdt dat in?

Een endoscopische herniaverwijdering is een gesloten, percutane ingreep, waarbij verschoven of uitpuilend weefsel wordt verwijderd waardoor de beklemde zenuw weer vrij komt te liggen. De operatie wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd en doet minder pijn dan de gemiddelde tandartsbehandeling. De ingreep vindt plaats onder steriele omstandigheden in een uiterst modern ingerichte operatiekamer m.b.v. de nieuwste technologie en onder voortdurende anesthesie-bewaking. Kleine buisjes, met steeds groter wordende doorsnede (tot 7 mmØ), worden ingebracht tot aan de discus. Met een speciale ‚spinescope’ wordt de hernia zichtbaar en met fijne instrumenten wordt de hernia verwijderd. Resten worden met een speciale laser verschrompeld. In sommige gevallen wordt, m.b.v. een speciaal enzym, de kern van de discus verkleind om zodoende de buitenste ring voor de genezing te ontlasten.
zoom
Om de genezing van de discus te ondersteunen, wordt de verkalkte dekplaat van de aangrenzende wervels m.b.v. speciale instrumenten opgefreesd, waardoor een betere doorbloeding ontstaat en een vaste, stabiele beschermring kan worden gevormd.
Omdat de operatie niet ‚open’ is, zijn er nauwelijks complicaties, pijn of littekens. Normaal gesproken kan de patiënt de volgende dag al naar huis; vaak echter kan de ingreep ook poliklinisch worden uitgevoerd.


U ziet hier een driedimensionale animatie van een endoscopische herniaverwijdering. Oorzaak van de typische pijn en de uitvalsverschijnselen is de beklemde zenuw. Dankzij de unieke toegang via de zij en de door de Alpha Klinik ontwikkelde instrumenten kan de hernia onder lokale verdoving worden verwijderd. Aan het eind van deze ingreep ligt de zenuw vrij.

Wat zijn de voordelen van een endoscopische herniaoperatie

•de procedure is niet belastend voor het weefsel
•de ingescheurde discus geneest beter
•geen noemenswaardig littekenweefsel
•comfortabele plaatselijke verdoving
•2 uur na de ingreep kan de patiënt zich pijnvrij bewegen
•1 dag na de operatie kan de patiënt naar huis terug
•snelle hervatting van de normale activiteiten


Genezing en een nieuw leven voor de tussenwervelschijf

Na de verwijdering van het degeneratieve, uitpuilende weefsel worden de aangrenzende wervels met behulp van een speciale techniek opgefreesd. In 3-5 weken groeit er nieuw discusweefsel. De genezing van de discus kan 3 maanden na de ingreep d.m.v. een MRI worden aangetoond.


‘Endoscopisch’ is niet altijd ‘endoscopisch’

Het belangrijkste verschil en voordeel van onze methode t.o.v. andere zgn. ‚endoscopische’ methoden is dat de hernia bij ons via de zekere, niet belastende zijkant en langs de zenuwen en het ligamentum flavum onder plaatselijke verdoving wordt verwijderd. Elders wordt de ingreep via de risicovolle ‚dorsale’ (rug) toegang uitgevoerd. Daarbij wordt altijd de zenuwbeschermende band –het ligamentum flavum- opgeofferd; de zenuwen moeten opzij worden geduwd om bij de hernia te komen. De kans op beschadiging van de zenuwen is hierbij groot. Ook kan deze ingreep slechts onder algehele narcose worden uitgevoerd, de pijn zou anders voor de patiënt onverdraaglijk zijn.

Hoe ziet de revalidatie en nabehandeling eruit?

De dag na de ingreep vindt contrôle door de arts plaats. Aansluitend bespreekt onze fysiotherapeut met de patiënt de individueel aangepaste postoperatieve revalidatie. Normaal gesproken kan de patiënt na een week met het behandelprogramma beginnen, onder begeleiding van een fysiotherapeut. De eerste twee weken na de operatie draagt de patiënt een comfortabel korset, gemaakt van kunststof, dat zijn rug ondersteunt en hem in staat stelt actief aan het dagelijks leven deel te nemen. Zes weken na de ingreep kan de draad weer opgenomen worden wat betreft sport en fitness.

Hoe lang bent u arbeidsongeschikt?

Na 1-2 weken kan met lichte kantoorwerkzaamheden worden begonnen. Lichamelijk werk moet de eerste 6 weken beperkt worden en dan weer langzaam opgebouwd.

Wanneer kunt u weer sporten?

In principe kunnen alle sporten weer worden gedaan na de ingreep. Zwemmen en fietsen kan al weer na 2-3 weken; alle andere sporten moeten langzaam worden opgebouwd.

Hoe groot is de kans op succes?

Vanaf 1989 werden bij ons meer dan 8.000 minimaal invasieve rugoperaties uitgevoerd, de meeste daarvan betroffen de endoscopische verwijdering van een hernia. De laatste jaren zijn wij er in geslaagd ons succespercentage op het gebied van de endoscopische herniaverwijdering te verhogen tot boven de 90%!
De gegevens van alle door ons geopereerde patiënten worden aan de hand van vragenlijsten statistisch verwerkt.

Waarom heeft de minimaal invasieve herniaverwijdering de voorkeur?

Vergeleken met de Racz katheter therapie, de laserverschrompeling en de spoeling met een zoutoplossing zijn er de volgende voordelen:
•de minimaal invasieve herniaverwijdering geeft veel minder complicaties dan de Racz katheter therapie en de laserverschrompeling
•bij de minimaal invasieve methode is de patient veel sneller pijnvrij en is hij eerder genezen dan bij bovengenoemde therapieën
•doordat bij de endoscopische herniaverwijdering het ontstoken, storende en degeneratieve weefsel wordt verwijderd kan de buitenring van de discus beter genezen, hetgeen kan worden aangetoond d.m.v. een MRI
Met onze dank aan: Dr Hoogland, hoofd v/d rugafdeling in de Alphaklinik 01/2004