NEKHERNIA

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht


Wanneer is deze behandeling nodig?

Patiënten met een nekhernia hebben pijn in de nek en vaak uitstralende pijn in de schouder(s) en arm(en). De pijn gaat soms gepaard met uitvalsverschijnselen, tintelingen en gevoelsvermindering in arm en hand. Wanneer de klachten niet minder worden met rust, pijnstillers en/of fysiotherapie, dan is de percutane nucleotomie een heel goed alternatief voor een risicovolle, open operatie. Bij de percutane nucleotomie worden de fijne zenuwen ontzien en de mobiliteit van de nekwervelkolom blijft bij deze methode volledig behouden.
Deze manier van opereren kan ook bij moeilijke gevallen, bij zeer grote hernia’s of in geval van stenose worden gebruikt. Een nekhernia kan aangetoond worden d.m.v. een MRI.


Welke techniek wordt hier gebruikt?

De percutane nucleotomie is een nieuwe minimaal invasieve operatietechniek, die meestal poliklinisch, onder een comfortabele, plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd. De procedure is door dr. Hoogland, naar voorbeeld van de techniek van dr. Bonati uit de Verenigde Staten, aangepast en verfijnd.
De ingreep vindt plaats onder steriele omstandigheden in een uiterst modern ingerichte operatiekamer m.b.v. de nieuwste technologie en onder voortdurende anesthesie-bewaking. De patiënt ligt tijdens de ingreep comfortabel op zijn rug en wordt plaatselijk verdoofd. Kleine buisjes, met steeds groter wordende doorsnede, worden ingebracht tot aan de discus. Met een speciale ‚spinescope’ wordt de hernia zichtbaar en met fijne instrumenten wordt de hernia verwijderd, waardoor de beklemde zenuw weer vrij komt te liggen. In sommige gevallen wordt, m.b.v. een speciaal enzym, de kern van de discus verkleind om zodoende de buitenste ring voor de genezing te ontlasten.
In tegenstelling tot een ‘klassieke’ nekoperatie, hoeft met deze procedure de nek niet verstijfd te worden. De ingreep duurt ca. 45 minuten. De patiënt kan 2 uur na de ingreep de uitslaapkamer zelfstandig verlaten en naar zijn kamer in de kliniek of zijn hotel worden gebracht. Aangezien het gaat om een minimaal invasieve operatie, is de kans op complicaties, pijn en/of littekenweefsel niet noemenswaard. Normaal gesproken kan de patiënt, na een grondige nacontrole, de volgende dag worden ontslagen. Een halskraag is niet nodig.


Hoe ziet de revalidatie en nabehandeling eruit?

Gewoonlijk is de pijn na de percutane nucleotomie direct verdwenen en kan de patiënt een dag na de ingreep naar huis. Slechts zeer zelden vragen patiënten om een pijnstiller.
De dag na de ingreep vindt contrôle door de arts plaats. Aansluitend bespreekt onze fysiotherapeut met de patiënt de individueel aangepaste postoperatieve revalidatie. Normaal gesproken kan de patiënt na een week met het behandelprogramma beginnen, onder begeleiding van een fysiotherapeut.
Na 1-2 weken kan met lichte kantoorwerkzaamheden worden begonnen en maximaal 6 weken na de percutane nucleotomie kan het lichaam zowel op het werk als bij sport volledig worden belast.

Hoe groot is de kans op succes?

De gegevens van alle door ons geopereerde patiënten worden door ons aan de hand van vragenlijsten bijgehouden en statistisch verwerkt. Sinds 1991 werden in het Dr. Hoogland Spine Center meer dan 500 nekoperaties uitgevoerd. Bij 90% van de patiënten werd een goed tot zeer goed resultaat bereikt en tot nu toe hebben zich geen significante complicaties voorgedaan. De kans op een nieuwe hernia in de nek is zeer klein.

Waarom heeft de minimaal invasieve herniaverwijdering de voorkeur?

•de percutane nucleotomie is een veilige en risicoarme procedure, die evenwel minstens zo effectief is als een ‘open’ ingreep
•bij meer dan 90% van de patienten kan verstijving worden vermeden
•er wordt slechts zeer weinig weefsel verwijderd, waardoor een goede stabiliteit behouden blijft
•de fijne zenuwstructuur wordt ontzien, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een open operatie
•doordat bij deze ingreep niet wordt verstijfd, worden de aangrenzende tussenwervelschijven niet extra belast en zijn ze niet onderhevig aan extra slijtage
•de percutane nucleotomie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving; daardoor zijn alle risico’s van een volledige narcose uitgesloten
•een halskraag is postoperatief niet nodig
•de patiënt kan poliklinisch worden behandeld of reeds de dag na de ingreep ontslagen worden uit de kliniek. Dat betekent dat er geen lange ziekenhuisopname nodig is.
Met onze dank aan: Dr.Hoogland, Hoofd v/d rugafdeling in de Alphaklinik 05/2004