Wat is neurochirurgie?

De twee belangrijkste toepassingsgebieden van de Neurochirurgie zijn de ingrepen op het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en op de wervelzuil. Tevens is de neurochirurg zeer nauw betrokken in de operatieve behandeling van pijn in samenwerking met de pijnkliniek en in de stereotactische radiochirurgie.
Het meest in het oog springend zijn natuurlijk de hersenoperaties. Deze hebben een bijzonder aspect omdat de schedel van de patiënt wordt geopend en men ingrijpt op de belangrijkste structuur van het menselijke lichaam : de hersenen. Deze hebben niet alleen een enorm functioneel aspect zoals beweging, spraak, zicht, gehoor, smaak enz., maar ze zijn ook de zetel van emoties, intelligentie, karakter... Daarenboven gaan hersenoperaties in de pionierstijd van de neurochirurgie (±1930) gepaard met een zeer hoog sterftepercentage waardoor er rond deze ingrepen nog steeds een doemsfeer hangt. Gelukkig is dit niet meer het geval en zoals U elders op deze site kan lezen heeft de technische evolutie ervoor gezorgd dat er voor de meeste afwijkingen een goede en veilige oplossing voorhanden is.
Zoals in de andere specialiteiten is ook de neurochirurgie vaak multidisciplinair en zijn de samenwerking van neuroloog, radiotherapeut, oncoloog, radioloog, anesthesist, intensivist essentieel in de behandeling van de patiënt met een intracraniële aandoening.
Naast de intracraniële hersenafwijkingen hebben neurochirurgen zich van oudsher toegelegd op de behandeling van afwijkingen van de wervelzuil. Het bekendste voorbeeld is de lumbale discus hernia waar de diagnose en behandeling het eerst werden gesteld en uitgevoerd door neurochirurgen. Onder impuls van de biomechanische logica van de orthopedisten zijn nu ook het herstel van de wervelzuil met vijzen, platen, staven en prothesen neurochirurgische routineingrepen geworden.
Hieronder vindt U een algemeen (beknopt) overzicht van de courante neurochirurgische ingrepen.

HERSENEN EN SCHEDEL

ONGEVALLEN - TRAUMA
Bloedingen : extraduraal / intraduraal hematoom
Monitoring van de druk in de hersenen
Herstel van indeukingsfracturen van het schedeldak
Herstel van schedelbasisfracturen met een lek van hersenvocht
TUMOREN
GOEDAARDIGE
Meningiomen : dit zijn tumoren van de hersenvliezen
Neurinomen : tumoren van de hersenzenuwen b.v. acusticus neurinoom
Laaggradige tumoren van het steunweefsel van de hersencellen
KWAADAARDIGE
Gliomen : kwaadaardige tumoren van het steunweefsel
HYDROCEFALIE (slechte afvloei van het hersenvocht met uitzetten van de hersenkamers tot gevolg en verhoogde druk in de hersenen)
Shunt operaties (plaatsen van een afvloeisysteem van de hersenen naar hart of buikholte)
SCHEDELAFWIJKINGEN
CRANIOSTENOSE
Gestoorde verbening van de schedel van het jonge kind met b.v. te kleine of vervormde schedel tot gevolg
TUMOREN
Gezwellen van het schedelbot zelf
BLOEDVATAFWIJKINGEN - HERSENBLOEDINGEN
ANEURYSMA
'Clipping' : plaatsen van een 'clip' op bloedvatuitzakking die gebloed heeft
ARTERIOVENEUSE MALFORMATIE
Afwijkend bloedvatenkluwen dat kan bloeden
BLOEDINGEN
Door hypertensie b.v.
Spontaan


WERVELZUIL

ONGEVALLEN - TRAUMA
Breuken of luxaties van de wervels

TUMOREN
Gezwellen van het ruggenmerg
Gezwellen van de wervels zelf
DEGENERATIEVE AFWIJKINGEN
HERNIA
Lumbaal - cervikaal
STENOSE
Vernauwingen van het ruggenmergkanaal met zenuw- of ruggenmergcompressie
ONTWIKKELINGSSTOORNISSEN
Spondylolisthesis
Kanaalstenose van de jongere patiënt
OSTEOPOROSE
Herstel van indeukingsfracturen van de wervels door kyphoplastie (inspuiting van 'cement')

PERIFERE ZENUWEN

COMPRESSIE VAN ZENUWEN
Carpaal tunnel syndroom (inklemming van de mediane zenuw in de pols)
N. Ulnaris compressie in de elleboog
Bron: Neurochirurgie 07/2005