Procedure stap voor stap

Stap 1: Plaatsing van ballon
Met een hol instrument wordt in het gefractureerde bot een smalle doorgang gemaakt . Via dit instrument wordt een kleine orthopedische ballon in het wervellichaam gebracht. De insnijding is ongeveer 1cm lang. Gewoonlijk wordt gebruikgemaakt van twee ballonnen, een aan elke kant van het wervellichaam, om het bot optimale ondersteuning te bieden wanneer het terug in positie wordt gebracht en om een maximale correctie van de vervorming te bekomen.
Stap 2: Opblazen van ballon
Vervolgens worden de ballonnen voorzichtig opgeblazen om het ingezakte wervellichaam te proberen op te tillen en het opnieuw in zijn normale positie te plaatsen.
Stap 3: Creëren van holte
Door het opblazen van de ballons wordt een holte (ruimte) binnen het wervellichaam gecreëerd dat het zachte binnenste botweefsel tegen de buitenwand aandrukt. De holte dient ook als “container” voor het botcement.
Zodra het wervellichaam zich in de correcte positie bevindt, worden de ballonnen leeggemaakt en verwijderd.
 
Stap 4: Vullen van holte
De holte wordt opgevuld met dik botcement om de fractuur te stabiliseren.
Stap 5: Interne gips
Het botcement vormt een interne gips die het wervellichaam in positie houdt.

Na de procedure


Na de procedure zult u hoogstwaarschijnlijk naar de verkoeverkamer worden overgebracht ter observatie.

Ballon-Kyphoplastie duurt ongeveer een uur per behandelde fractuur. De procedure kan uitgevoerd worden op gehospitaliseerde en poliklinische patiënten, afhankelijk van de medische behoeften. Tijdens uw verblijf in het hospitaal is het mogelijk dat u wordt aangemoedigd om te wandelen en te bewegen. Patiënten ervaren gewoonlijk een onmiddellijke pijnverlichting na de procedure en kunnen nog tijdens hun hospitaalverblijf zelf wandelen en bewegen.

Uw arts zal waarschijnlijk een controleconsultatie vastleggen en u uitleggen welke activiteiten u eventueel moet beperken. De meeste patiënten zijn zeer tevreden met de procedure en zijn geleidelijk aan steeds meer in staat om activiteiten uit te voeren eens ze uit het hospitaal ontslagen zijn.

Aan elke chirurgische ingreep zijn risico’s verbonden. Er kunnen ernstige complicaties optreden. Zorg dat u deze bespreekt met uw arts.

Houd er ook rekening mee dat niet alle patiënten in aanmerking komen voor Ballon-Kyphoplastie

Voor meer informatie zie Medtronic
(11/2010)
Deze info werd ontworpen met als enig doel informatie te verstrekken en is in geen geval een vervanging van deskundig medisch advies. Patiënten dienen een arts te raadplegen om de verschillende behandelingsopties te bespreken.