Kanker

Multiple Myeloma
Borstkanker
Prostaatkanker


Bepaalde soorten kanker, zoals multiple myeloma, ontstaan in het bot en tasten de wervel aan. Andere soorten van kanker komen voor op andere plaatsen in het lichaam maar verspreiden zich (uitzaaien) tot in de wervel. Botuitzaaiing is de verspreiding van kanker vanaf de plaats van oorsprong tot op het bot. Borst-, long- en prostaatkankers lopen het meeste kans om uit te zaaien tot op het bot, en in vele gevallen tot in de wervel.

Kankercellen brengen factoren met zich mee die hun groei bevorderen. Deze factoren vernietigen vaak het plaatselijke bot. Wanneer gebieden van kapot bot op röntgenfoto's kan worden waargenomen, worden ze laesies genoemd.

Tumors destabiliseren bot; ze maken het zwak en meer vatbaar voor fracturen. Ook kankercellen stimuleren de afbraak van bot, wat op zijn beurt leidt tot het vrijkomen van factoren die de groei van kankercellen bevorderen.

Kankercellen dienen gevoed te worden om te groeien. De rijke bloedtoevoer in het wervellichaam is mogelijk de oorzaak van het feit dat metastatische kankers zich gewoonlijk daar ontwikkelen en geleidelijk aan uitzaaien naar de rest van de wervel(s).

Multiple Myeloma

Multiple myeloma is een kanker die de plasmacellen van het beenmerg aantast (de zachte binnenste laag van het bot). Deze zeldzame en complexe aandoening zet gezond beenmerg om in kwaadaardige plasmacellen (myelomacellen). Naarmate de tumors groeien, tasten ze de harde buitenlaag van het bot meer en meer aan. Laesies komen het meeste voor in de wervel.

De meeste myelomapatiënten heben pijn, vooral in het onderste gedeelte van de rug. Het is in de meeste gevallen de rugpijn en een algemeen gevoel van verzwakking dat myelomapatiënten ertoe aanzet hun arts uiteindelijk te raadplegen.

Myeloma wordt "multiple" genoemd omdat gewoonlijk meer dan een gebied van het bot is aangetast. Multiple myeloma voorkomt ook de opbouw in het beenmerg van cellen die belangrijk zijn voor het immuumsysteem, waardoor patiënten meer vatbaar worden voor infecties en ziektes.

Borstkanker

Vrouwen die zijn genezen van borstkanker lopen een verhoogd risico op wervelfracturen.

Borstkankerbehandelingen kunnen gepaard gaan met het blokkeren of elimineren van bepaalde geslachtshormonen, zoals oestrogeen, die de groei van kankercellen kunnen bevorderen. Voor een gezonde vrouw spelen deze hormonen een belangrijke rol voor het behoud van een goede botgezondheid. Wanneer deze dus gereduceerd of vernietigd worden tijdens een kankerbehandeling kan er botverlies optreden. De botten van de wervelkolom zijn in het bijzonder gevoelig voor hormonale veranderingen; dit verklaart waarschijnlijk waarom wervelfracturen geen uitzondering zijn bij personen die borstkanker hebben overwonnen.

Borstkanker kan vanop de plaats van oorsprong uitzaaien tot het bot, wat resulteert in zwak en onstabiel botweefsel en een verhoogd risico op fracturen. Pijn is gewoonlijk het eerste signaal van uitzaaiing tot op het bot; het is echter ook mogelijk dat er uitzaaiing is zonder enige symptomen. Vrouwen met een borstkankervoorgeschiedenis moeten aandacht besteden aan nieuwe of ongewone symptomen en hun arts hiervan ook op de hoogte brengen.

Ten slotte is het ook zo dat verschillende soorten van chemotherapie botverlies kunnen aanwakkeren, waardoor kankerpatiënten (mannelijke en vrouwelijke) gemakkelijker fracturen zullen kunnen oplopen.

Prostaatkanker


Prostaatkanker komt veel voor bij oudere mannen en de behandeling ervan houdt vaak het blokkeren van de geslachtshormonen in. Geslachtshormonen bij mannen zijn, net als bij vrouwen, belangrijk voor het behoud van gezonde botten en het verlies van geslachtshormonen verzwakt de botten. Prostaatkankercellen die uitzaaien tot in de wervel produceren factoren die het bot kunnen doen toenemen, alsook factoren die het bot afbreken. Dit kan leiden tot laesies in de wervel met gebieden van abnormaal dik bot en tegelijkertijd gebieden met kapot bot, waardoor het risico op fracturen wordt verhoogd.

Het behoud van sterke botten is iets waarover patiënten, die om het even welke soort kanker bestrijden, zich zorgen moeten maken omdat laesies in de wervel plotselinge en ernstige fracturen kunnen veroorzaken. Ook de vele behandelingen die nodig zijn om kankercellen te bestrijden kunnen algemeen botverlies veroorzaken.

Voor meer informatie zie Medtronic
(11/2010)

Deze info werd ontworpen met als enig doel informatie te verstrekken en is in geen geval een vervanging van deskundig medisch advies. Patiënten dienen een arts te raadplegen om de verschillende behandelingsopties te bespreken.