Over Wervelfracturen en de symptomen

Wervelfracturen
Symptomen

Wervelfracturen

Er is sprake van een wervelfractuur wanneer een van de botten in de wervelkolom breekt. Dit soort fractuur is ook bekend als een wervelcompressiefractuur omdat de botten die breken (het wervellichaam ) vaak scheuren en in elkaar zakken en de wervelkolom korter maken.

De botten van uw wervelkolom zijn verschillend van andere skeletbotten. De lange botten in uw benen, bijvoorbeeld, zijn steviger en vaster dan de hoekige botten in uw wervelkolom.

Dankzij deze sterke, vaste botten kunnen uw benen stevige bewegingen maken. De wervellichamen zijn echter dunner en meer “soepel” om bewegingen zoals buigen en draaien mogelijk te maken. Aangezien uw wervellichamen niet zo sterk zijn als de botten in uw benen, is er meer kans op fracturen.

Bepaalde aandoeningen, zoals osteoporose of kanker, kunnen vermindering van botmassa en wijzigingen in de botstructuur veroorzaken, waardoor deze broos en zwak worden. Genetische factoren en bepaalde levenswijzen, zoals te weinig calcium in de voeding, kunnen ook het bot beschadigen. Na verloop van tijd kunnen de wervellichamen zo zwak worden dat normale activiteiten, zoals voorover leunen of een boodschappentas dragen, een wervelfractuur kunnen veroorzaken.

U kunt de wijzigingen die zich voordoen in uw botten niet voelen op het ogenblik dat ze zich voordoen. Vele mensen zijn er zich in feite niet van bewust dat er iets mis is tot wanneer ze iets breken.

Symptomen

Ook al kunt u niet voelen dat uw botten zwakker worden, u kunt mogelijk wel een wervelfractuur voelen wanneer deze zich voordoet. Plotselinge en ernstige pijn die niet in verhouding is met de aan de gang zijnde activiteit, kan een teken zijn van een wervelfractuur.

Het is voor de meesten van ons moeilijk zich voor te stellen dat men een bot kan breken tijdens het uitoefenen van een normale, niet-belastende activiteit. Vele patiënten schrijven de pijn ten gevolge van een wervelfractuur vaak onterecht toe aan een spierverrekking of een "slechte rug". Wervelfracturen veroorzaken soms maar weinig of zelfs bijna geen pijn, wat het probleem alleen maar erger maakt.

Symptomen die gewoonlijk gepaard gaan met wervelfracturen ten gevolge van osteoporose of kanker zijn onder andere:

Indien u een wervelfractuur hebt die nog niet werd vastgesteld of die niet chirurgisch werd behandeld, houd er dan rekening mee dat het bot gewoonlijk geneest in zijn gefractureerde positie. Hierdoor kan uw wervelkolom vervormd raken. U of iemand anders kan bijvoorbeeld het volgende opmerken:

Een wervelvervorming, zoals reeds omschreven, heeft een negatieve invloed op de gezondheid en op de levenskwaliteit.
Ballon-kyphoplastie is een minimaal invasieve procedure die wervelfracturen kan herstellen en u kan helpen uw leven opnieuw te hervatte

Voor meer informatie zie Medtronic.
(11/2010)
Deze info werd ontworpen met als enig doel informatie te verstrekken en is in geen geval een vervanging van deskundig medisch advies. Patiënten dienen een arts te raadplegen om de verschillende behandelingsopties te bespreken.