Behandeling fibromyalgie

Er is tot op heden geen afdoende behandeling bekend, waarbij de patiënt volledig geneest.
Er wordt wel geëxperimenteerd met diverse soorten behandeling. Zowel medicinaal als therapeutisch.
Soms brengt één van de twee of een combinatie van beiden enige verlichting in de dagelijkse ongemakken:
- Reumatologie:
Patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zullen in vele gevallen worden verwezen naar een reumatoloog, die het geheel aan klachten vaak kan herkennen, en geleidelijk aan worden andere reumatologische aandoeningen uitgesloten. Soms zal de reumatoloog met gerichte
tips beterschap kunnen brengen, waar in andere gevallen hulp moet worden gezocht in een intensieve medische behandeling.
- Ergotherapie:
Door de fibromyalgie kan de spierkracht achteruit gaan. Een ergotherapeut kan adviseren hoe allerlei dagelijkse levensverrichtingen - het huishouden doen, persoonlijke verzorging, eten koken- éénvoudiger kunnen worden gemaakt. De ergotherapeut kan ook aanbevelingen doen naar
eventuele hulpmiddelen. Men kan naar de ergotherapeut worden doorverwezen door een reumatoloog, huisarts of ziekenhuis.
- Fysiotherapie:
Fysiotherapie wordt al eeuwen toegepast onder allerlei vormen, zoals bijvoorbeeld massage.
Een fysiotherapeut adviseert, begeleidt of behandelt stoornissen in houding en/of beweging.
Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Aangezien geen enkele patiënt hetzelfde is, maakt men een individueel schema op. Zo heeft men de keuze uit bewegingstherapie, massage, fysiotechniek, ...
- Mensendieck- en Cesartherapie:
Beide therapieën zijn gericht op het verminderen van spier- en gewrichtsklachten door een juiste houding en manier van bewegen. Man gaat ervan uit dat iedere persoon een eigen ’lichaamsschema’ of bewegingspatroon heeft. De therapie wordt hier individueel op aangepast.
In de therapie leren mensen bewust te kijken naar hun eigen houding en bewegingspatroon.
Aan de hand van praktische oefeningen leert men bewegingen en houdingen te corrigeren, zodat de juiste belasting op het lichaam juist verdeeld wordt. Na verloop van tijd gaat men de juiste houding en beweging ook onbewust gebruiken.
Beide therapieën kunnen zowel in groep als individueel uitgevoerd worden.
- Pijnstillers:
Het meest gebruikte is paracetamol (Perdolan Mono, Dafalgan.Deze geneesmiddelen worden doorgaans zeer goed verdragen en veroorzaken geen maagproblemen. Het mag zelfs aan zwangere vrouwen en aan zuigelingen worden toegediend.
De pijnstillende werking van paracetamol kan worden versterkt door codeïne (Perdolan Codeïne, Dafalgan + Codeïne). Bij het gebruik van codeïne bevattende medicaties moet men wel opletten voor o.a verslaving, overgevoeligheid en obstipatie, vooral bij oudere mensen.
Ook aspirine preparaten kunnen gebruikt worden voor reumatische pijnen. De voorkeur dient wel gegeven te worden aan een goed oplosbaar aspirine en/of aan een aspirine die in de darmen oplost. Bij hiervoor gevoelige mensen kan aspirine maagklachten veroorzaken.
Bij hevige tot zeer hevige pijn kan men pijnverdovende medicijnen (narcotische analgetica) zoals o.a. Valtran, Contramal. Zij kunnen enkel bij de apotheker bekomen worden mits een geldig voorschrift van een arts. Het gebruik (dosis, frequentie, periode,...) wordt met de behandelende arts besproken.
- Spierverslappende medicatie:
De meest gebruikte spierverslappers zijn: benzodiazepines en alprazolam. De bekendste diazepine is Valium. Een nadeel van dit geneesmiddel is dat het niet alleen spierverslappend werkt, maar ook versuffend en slaapverwekkend en bestaat er een grote kans op gewenning. Hierdoor kan het moeilijk
worden om ermee te stoppen.
Een ander spierverslappend middel is alprazolam. Dit werkt zowel spierverslappend, rustgevend als angstverminderend. Dit werkt niet versuffend, maar bij lang gebruik kan ook alprazolam net als Valium verslavend werken.
- Anti-inflammatoire geneesmiddelen
Door hun ontzwellend effect werken ze onrechtstreeks ook pijnstillend.
Bij de niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID) behoren o.a de merknamen Voltaren, Brufen , Apranax en Tilcotil
- Antidepressiva
Hoe komt het nu dat deze werken?
Door het innemen stijgt het gehalte aan serotonine, en dat is een natuurlijke pijnstiller van ons lichaam. Het voordeel van antidepressiva is dat ze ook een spierverslappend effect hebben.
Het is wel belangrijk om ondanks de pijn geregeld in beweging te blijven. Je moet als het ware een balans zien te vinden tussen wat allemaal nog net kan, dus niet al te veel pijn oplevert, en toch ook regelmatig rustig aan blijven doen. Als je éénmaal je eigen balans hebt gevonden, zal het dagelijks leven er alleen maar wat makkelijker door worden.
Reumafonds 02/2007