Wat is fibromyalgie en wat is het niet ? Wat zijn de classificatiecriteria?

Fibromyalgie is echt.

Onderzoek beschrijft FM als een "duidelijk klinisch syndroom dat goed geﮦormeerde medische hulp en voortdurend onderzoek verdient om chronische wijdverspreide pijn beter te kunnen begrijpen."(Russel,1999).
Het Amerikaans College voor Reumatologie, de Amerikaans Medische Associatie, de Wereld Gezondheid Organisatie en het Nationale Gezondheid Instituut accepteren FM als een wettelijk erkende ziekte. Als Uw dokter "niet gelooft in FM" dan gaat U naar de verkeerde dokter.

Tijdens het Travell Focus on Pain Seminar 2000, vertelde I. Jon Russel, arts, de uitgever van the Journal of Musculoskeletal Pain, over de functionele MRI test, die de hersenactiviteit laat zien. Bij een gezond persoon, was er weinig reactie als je op een tender point drukte. Bij een patiënt met FM, "sloeg de hersenactiviteit op hol". Er gebeurt iets bij mensen met FM dat niet bij gezonde personen gebeurt.
Fibromyalgie kan een bron zijn van aanzienlijke invaliditeit (Kaplan, Schmidt en Cronan, 2000). Dit is met name het geval als U het gedurende een lange tijd heeft en geen adequate ondersteuning of behandeling heeft gehad. Bijna iedereen met FM vertoont verminderde coördinatie vermogens en een afgenomen lichamelijke belastbaarheid. FM kan net zo invaliderend zijn als reumato拉 artritis en ongeveer 30 % van de FM patië®´en kunnen niet meer hetzelfde beroep uitoefenen ten gevolge van hun chronische, onberekenbare symptomen (Wolfe,1989).


Fibromyalgie wordt gekenmerkt door versterking van de pijn, klachten van het bewegingsapparaat en symptomen van het autonome zenuwstelsel. Bij FM is er sprake van een algehele verstoring van de manier waarop de pijn wordt verwerkt door het lichaam ( Morris, Cruwys and Kidd, 1998), dit resulteert in allodynia en hyperalgesie. Allodynia betekent dat gevoelsprikkels die normaal niet pijnlijk zijn door je lichaam en geest worden vertaald in pijnprikkels. Hyperalgesie betekent dat de pijnprikkels worden versterkt. Je kunt overgevoelig zijn voor geuren, licht en trillingen die anderen niet eens opmerken. Je lichaam kan deze prikkels soms ervaren als pijn.
Er is een duidelijk verband tussen slaapstoornissen, een gezwollen gevoel, intolerantie voor training en FM (Jacobsen, Petersen and Danneskiold_Samsoe,1993).
Naast specifieke tenderpoints, is pijn het belangrijkste symptoom van FM, behalve bij oudere patiënten. Oudere mensen hebben meer last van vermoeidheid, zwelling van de weke delen en depressie (Yunus, Holt, Masi et al.1988).

De aanleg om FM te ontwikkelen kan erfelijk zijn (Buskila, Neumann, Hazanov et al.1996; Yunus,Kahn, Rawlings,et al.1999). In een onderzoek waarbij 554 fibromyalgie patiënten waren betrokken, bleek bij 12% dat zij kinderen hadden met de symptomen van FM en bij 25% dat zij ouders hadden met de symptomen van FM (Waylonis and Heck, 1992). In 1989, vonden Pellegrino, Waylonis and Sommer dat ongeveer de helft van de kinderen met een ouder met FM na verloop van tijd FM zal ontwikkelen. Het kind met FM heeft speciale behoeftes, maar hoe eerder FM wordt herkend en behandeld hoe gemakkelijker het is om de symptomen onder controle te krijgen.


Wat is fibromyalgie niet

Fibromyalgie is geen stoornis van het bewegingsapparaat (Simms,1998).
Fibromyalgie is een biochemische stoornis, en deze biochemische stoffen hebben invloed op je hele lichaam. Je kunt geen FM alleen in de rug of handen hebben. Als je lokale klachten hebt, worden deze waarschijnlijk niet veroorzaakt door FM, alhoewel FM wel de lokale symptomen van andere aandoeningen kan versterken. Je kunt bijvoorbeeld een aandoening hebben als FM, artritis en/of myofasciale pijn en ook FM hebben.
Fibromyalgie is niet progressief (Wolfe, Anderson, Harkness et al.1997). Als je het gevoel hebt dat de ziekte in verloop van tijd erger wordt, dan wijst dat op een versterkende of onderhoudende factor of een naast de FM bestaande aandoening. Als je deze achterhaalt en meteen effectief aanpakt, zouden de klachten met gemak fors kunnen verminderen.


Fibromyalgie is geen algemene term voor pijn in de spieren. Het is een specifiek, chronisch, niet degeneratief en niet-inflammatoir syndroom. Volwassenen die voldoen aan de ACR definitie van FM hebben aparte verschijnselen vergeleken met diegenen met chronische pijn die niet aan deze criteria voldoen ( White, Speechley, Harth et al. 1999). Vele aandoeningen veroorzaken chronisch wijdverspreide pijn.
Fibromyalgie is geen ziekte. Ziekten hebben een bekende oorzaak en men begrijpt het mechanisme dat de symptomen veroorzaakt. Een syndroom is een specifieke verzameling van tekenen en symptomen die samen voorkomen. Reumato拉 artritis, lupus en vele andere ernstige serieuze aandoeningen zijn ook syndromen.
Fibromyalgie is niet hetzelfde als Chronisch Myofasciale Pijn (Gerwin, 1999). Er zijn belangrijke fundamentele verschillen (Simons, Travell and Simons, 1999). Er bestaat niet zoiets als een fibromyalgie triggerpoint. Triggerpoints zijn onderdeel van myofasciale pijn (Simons, Travell and Simons, 1999), niet van FM. Therapeuten moeten dit begrijpen.

Fibromyalgie is niet hetzelfde als het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), alhoewel zij beiden kunnen behoren bij de familie van neuro-endocriene functie stoornissen. Het niveau van Substance P in de cerebrospinale vloeistof was normaal bij mensen met CVS en de meeste Fibromyalgie patienten hebben een verhoogd niveau Substance P (Evengard, Nilsson, Lindt, et al.1998). In een andere studie is gevonden dat er "bij FM een toestand van verhoogde lichamelijke staat van paraatheid" is. Bij CVS gebeurt precies het tegenovergestelde en is er een verminderde lichamelijke reactie (Crofford,1998).Fibromyalgie is niet homogeen (gelijk).
De oorzaak van de pijn in de spieren en de allodynia hoeft niet bij alle fibromyalgie patienten hetzelfde te zijn (Hendriksson, 1999; Sorensen, Bengtsson, Ahler, et al. 1997).


Er zijn verschillende vormen van fibromyalgie. Een studie heeft een aantal van deze vormen in categorien met een bepaalde betekenis ingedeeld (Eisinger, Starnalyl, Blotman, 2000), en deze vormen kunnen helpen te besluiten welke behandeling het beste bij een specifieke patient zou kunnen helpen.
Fibromyalgie is geen psychische ziekte, en mag ook niet als zodanig worden ingedeeld. Sommige mensen met FM hebben ook een psychische ziekte. Sommige mensen met de griep hebben een psychische ziekte, maar dat betekent niet dat de griep veroorzaakt wordt door de psychische ziekte. Psychische problemen komen niet vaker voor bij FM dan bij andere chronische pijnsyndromen (Goldenberg, 1989; Merskey, 1989). "Er is nu klinisch bewijs dat FM een aparte vorm van reumatische stoornis vertegenwoordigt en niet gezien mag worden als een somatische ziekte die het secondaire gevolg is van een psychische stoornis" (Dunne and Dunne 1995). Er waren geen belangrijke psychiatrische verschillen tussen FM patienten en patienten met reumato拉 artritis (Ahles, Kahn, Yunus et al.1991).
Fibromyalgie is niet besmettelijk. FM en CVS kunnen beide in gang gezet worden door factoren uit de leefomgeving, zoals stress, infecties en voeding.

Welke zijn de classificatiecriteria?
In 1990 ontwikkelde het American College of Reumatology (ACR) criteria voor de classificatie van fibromyalgie.

1. Ten minste drie maanden, gegeneraliseerde pijn, met pijnen in de linker en de rechter hemisfeer van het lichaam, boven en onder het middel en axiaal (nek, borst, rug).
2. Pijn bij palpatie van 11 of meer van de 18 drukpunten of tenderpoints. Tenderpoints komen steeds bilateraal (aan beide zijden van het lichaam) voor.

De Wereld Gezondheidsorganisatie heeft Fibromyalgie gedefinieerd als niet gespecificeerde Reuma.

Fibromyalgie 01/2007