WAAR KAN IK KLACHT NEERLEGGEN WANNEER MIJN PATIňNTENRECHTEN NIET WORDEN GERESPECTEERD?
 
Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht
PatiŽnten zijn meestal tevreden over de verstrekte zorgen maar wat als de zorg niet kwaliteitsvol verloopt? Kan je dit dan melden? Waar kan je klacht neerleggen? En heeft het wel zin om klacht neer te leggen?
We geven hieronder een overzicht van verschillende situaties en instanties waar je als patiŽnt of gebruiker klacht kan neerleggen. En ja, het heeft zin om klacht neer te leggen. Misschien verandert het jouw situatie niet meer maar door de registratie van je klacht kan je in de toekomst ook andere patiŽnten of gebruikers helpen.
1. Ik heb een klacht over mijn huisarts, apotheker, verpleegster aan huis of kinesitherapeut
2. Ik heb een klacht over het ziekenhuis of een zorgverstrekker in het ziekenhuis

3. Ik heb een klacht over mijn mutualiteit
4. Ik heb een klacht over het rusthuis waar ik (of een bewoner) verblijf
5. Ik word gediscrimineerd omwille van mijn gezondheidstoestand, huidskleur,Ö
6. Ik ben het slachtoffer van een medische fout
1. Ik heb een klacht over mijn huisarts, apotheker, verpleegster aan huis of kinesitherapeut
Wat?
Elke patiŽnt heeft rechten. Dit wil zeggen dat je zelf bijvoorbeeld je huisarts of kinesitherapeut kan kiezen. Je kan ook altijd vragen om je dossier in te kijken en je hebt recht op informatie in een duidelijke en verstaanbare taal. Het spreekt voor zich dat alle zorgen kwaliteitsvol moeten zijn.
Waar?
Federale ombudsvrouw rechten van de patiŽnt
Sylvie Gryson
Victor Hortaplein
Eurostation 1 E 22
Victor Hortaplein, 40 bus 10
1060 Brussel
Telefoon: 02/ 524.85.20
e-mail: sylvie.gryson@health.fgov.be
Wat gebeurt er?
De ombudsvrouw luistert naar je verhaal en zal de zorgverstrekker contacteren om ook zijn verhaal te aanhoren. Bemiddeling wordt opgestart en je klacht wordt geregistreerd.
2. Ik heb een klacht over het ziekenhuis of een zorgverstrekker in het ziekenhuis
 
Wat?
Ook hier gelden je rechten als patiŽnt en kan je klacht neerleggen.
Waar?
Algemeen ziekenhuis
Psychiatrisch ziekenhuis
Elk ziekenhuis is verplicht om sinds november 2003 een ombudsman/vrouw in dienst te hebben. Let wel op: deze ombudspersonen zijn in dienst van het ziekenhuis. Als je een klacht hebt over hun werking kan je dat laten weten aan de Federale ombudsvrouw rechten van de patiŽnt (zie gegevens hierboven).
PatiŽnten uit de geestelijke gezondheidszorg kunnen beroep doen op de bemiddelaars verbonden aan de provinciale overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg. Hun gegevens vind je op http://www.ombudsfunctieggz.be/ of kan je bij ons navragen: 016/23.05.26
Wat gebeurt er?
De ombudsvrouw/man luistert naar je verhaal en zal de zorgverstrekker contacteren om ook zijn verhaal te aanhoren. Bemiddeling wordt opgestart en je klacht wordt geregistreerd.
3. Ik heb een klacht over mijn mutualiteit
Waar?
1) bij de dienst zelf
2) bij de sociale of juridische dienst of bij de ombudsman van de mutualiteit zelf
3) onafhankelijke klachtenbehandeling
Neem eerst contact op met de dienst/afdeling van je mutualiteit om aan te geven dat je klacht hebt.
Klachten kan je vaak ook melden bij de sociale dienst of de juridische dienst van je mutualiteit. De CM heeft zelf een ombudsman in dienst (Christelijke Mutualiteit Ombud, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel, mailto:http://www.ombudsfunctieggz.be/). Maar ook deze wordt aangesteld en betaald door de organisatie zelf en is dus niet onafhankelijk.
Klacht neerleggen bij een onafhankelijke instantie kan bij de controledienst van de ziekenfondsen (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel) of bij het college van Federale ombudsmannen, (Hertogstraat 43, 1000 Brussel).
4. Ik heb een klacht over het rusthuis waar ik (of een bewoner) verblijf
Wat?
Ben je op rust maar niet Ďgerustí of heb je vragen over rechten en plichten in het rusthuis neem dan contact op met de rusthuis-infofoon
Telefoonnummer
078/15.25.25
Wat gebeurt er?
De Rusthuis-Infofoon is in de eerste plaats een instrument voor informatie- en adviesverstrekking. Daarnaast biedt hij een luisterend oor aan. De wisselwerking en de samenspraak tussen de Rusthuis-Infofoon, het team Ouderenzorg en de afdeling Inspectie en Toezicht van de Vlaamse Gemeenschap zorgen samen voor gepaste informatie of reiken oplossingen aan.
5. Ik word gediscrimineerd omwille van mijn gezondheidstoestand, huidskleur,Ö
Wat?
Je mist een promotie op het werk omwille van je ziekte, je verzekeringsmaatschappij vraagt een bijpremie of wil geen verzekering aanbieden omdat er al een diagnose van een ziekte is, je wordt geweigerd aan de ingang van een discotheek omdat je in een rolstoel zit,Ö Dit zijn discriminaties op basis van Ďhuidige en toekomstige gezondheidstoestandí. Je kan ook gediscrimineerd worden op grond van huidskleur, fortuin, fysieke eigenschap, handicap, burgerlijke staat, geslacht of leeftijd.
Telefoonnummer
Groen nummer: 0800/17364 of 02/212.30.00
Wat gebeurt er?
Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding behandelt alle dossiers van mogelijke discriminaties. Zij onderzoeken de discriminatie, horen de andere partij en trekken (als er voldoende bewijzen zijn) naar de rechtbank.
6. Ik ben het slachtoffer van een medische fout
Wanneer je het slachtoffer bent van een medische fout, kan je met het secretariaat van het Vlaams PatiŽntenplatform vzw contact opnemen. Wij bekijken dan samen je situatie.
Bron: VPP
04/2007