De Mutualiteit.


Ik heb het hoofdzakelijk over de Cristelijke Mutualiteiten. Ook zullen de andere mutualiteiten, gelijkaardige voordelen hebben. Informeer bij uw eigen mutualiteit.
Website CM: http://www.cm.be
De CM heeft een nieuwe dienst: CM-ombud. Voor klachten en problemen schrijf je naar: CM-ombud, LCM, Haachtsesteenweg, 579, postbus 40,1031 Brussel. Je kan ook mailen naar: cm.ombud@cm.be
Bij je mutualiteit kun je een boekje verkrijgen waar alle voordelen beknopt in vermeld staan. Een eenvoudige maar zeer duidelijk beschrijving over al wat je moet weten. Je kan nu ook een nieuw boekje bestellen, een informatiewijzer Federale en Vlaamse voorzieningen. Het boekje kan je bestellen bij je mutualiteit en noemt "Sociale Landkaart". Daar vindt je alles in wat je nodig hebt.
De volgende opsommingen veranderd regelmatig. Voor meer info, contacteer steeds de sociaal assistente van je mutualiteit.

Het thuiszorgplan in 19 punten.

 1. De dienst maatschappelijk werk geeft alle informatie over alle sociale en financiële voorzieningen.
 2. Bij thuiszorg komt heel wat kijken. Verpleging, gezinszorg, hulpmiddelen, vervoer, oppas. De dienst helpt verzorgers en hun familieleden om dat allemaal te organiseren.
 3. Regelt wettelijke financiële steun.
 4. De mutualiteit organiseerd infosessies, cursussen en ontmoetingsdagen.

 5. Ze zorgt voor verpleegkundige hulp.
 6. Regelt de aanvraag voor gezinszorg, hulp in het huishouden en woningonderhoud.
 7. Ze zorgen dat u de juiste diensten en zorg krijgt die u verkiest.
 8. Ze draagt een belangrijk deel van de kosten voor incontinentie- en anti-doorligmateriaal, mits voorlegging van een doktersattest. Die tussenkomst bedraagd maximaal 743,68 euro (30.000bf.) voor anti-doorligmateriaal en 61,97 euro (2.500bf.) voor een toiletstoel.
 9. Gratis advies voor woningaanpassing of tegen betaling beroep doen op een erkende specialist.
 10. Toelage voor gezinshulp. Per uur een minimale tussenkomst van 0,25 euro (10bf.). Heeft u meer dan 60u. verzorging nodig per maand gaat de toelage naar 0,62 euro (25bf.) per uur.
 11. Toelage voor verblijf in een dagverzorgingscentrum. Die toelage bedraagt 2,48 euro (100bfr.) per dag.
 12. Het huren van hulpmiddelen zoals speciaal bed, rolstoel, badlift ... Wat heel belangrijk is dat de huurkosten boven 148,74 euro (6000bf.) per jaar een maximum bedrag is. Boven dit bedrag komen de kosten voor hun rekening. Dus als je een alarmtoestel huurt betaal je 500bf. per maand. Op een jaar is dat 6000bf. dus al wat je nog wat extra bijhuurt moet je dit niet betalen.
 13. Een personenalarmtoestel kun je huren aan 12,39 euro (500bf.) naast de installatie kosten.
 14. Herstelverblijf in een aangepast tehuis.
 15. Moet je even weg, dan kun u tussen 8 en 19u. een beroep doen voor oppas. Je betaaldt maximaal 2,48 euro (100bf.) per uur.
 16. De CM betaalt 50% van de kosten voor een opname in een instelling voor kortverblijf. Met een maximaal van 14,87 euro (600bf.) per dag, gedurende maximaal 28 dagen per jaar.
 17. Ze organiseert huisbezoeken en ontmoetingen.
 18. Ze organiseert vakanties voor thuiszorgpatiënten.
  19. De mutualiteit zorgt ook voor uw zorgverzekering. Vanaf 1 october bent u wettelijk verplicht om deze verzekering af te sluiten. De Vlaamse overheid wil zo de niet-medische kosten van de thuiszorg voor zwaar zorgbehoevenden dekken. Zelf hoeven wij hiervoor niets te doen de mutualiteit zal met u contact nemen.

Enkele andere voordelen op een rijtje

 


(Aanvullende diensten en voordelen afhankelijk van mutualiteit)

Met onze dank aan De Heer Michel Eykelenberg van de MS Homepage
Website CM: http://www.cm.be
30/10/2004