DE PLICA SYNOVIALIS

1. INLEIDING
Soms kan het dat een normale anatomische structuur door een trauma of door overbelasting toch een functionele hinder kan veroorzaken.
De plica is zo'n structuur,op een bepaald moment kan ze in de knie de bron worden van pijn.
Alhoewel de oplossing van een plica probleem relatief eenvoudig is kan het stellen van de diagnose wel wat problemen geven omdat de symptomen van deze aandoening zeer goed gelijken op andere letsels (meniscusscheuren) in de knie.
2. DE ANATOMIE
Het kapsel van de knie is een dun vlies (synovia) dat als een soort ballon rond de beenderen van de knie ligt,het is gevuld met een kleine hoeveelheid visceuze (dikke) vloeistof,het gewrichtsvocht.
Net zoals er extra plooitjes zijn aan de schouders en de mouwen van uw kleren zijn er in de knie in het kapsel ook extra plooitjes die een onbeperkte beweeglijkheid van de knie toestaan.
Er kunnen vier plica synovialis gevonden worden in de knie;er is er echter ééntje die bijna altijd verantwoordelijk is voor de klachten namelijk de mediale plica.
Deze plica verloopt aan de binnenzijde van de knie,van ongeveer de onderzijde van de knieschijf naar de binnenzijde van het dijbeen toe.
In de meeste gevallen,50 tot 70 procent van de mensen hebben deze plica,veroorzaakt hij geen last.
3. DE OORZAKEN VAN EEN PLICA SYNDROOM
Hoe kan een structuur in de knie die er altijd al zat plots toch symptomen en last beginnen veroorzaken ?
Bepaalde activiteiten en bewegingen zoals fietsen,trappen lopen,lopen waarbij heel veel buig/strek bewegingen uitgevoerd worden kunnen op langere termijn een irritatie van de plica veroorzaken.
Ook een acuut letsel kan evenwel verantwoordelijk zijn voor de symptomen van irritatie van de plica:een direct trauma (slag) op de binnenzijde van de knie zoals kan voorkomen bij auto ongevallen waarbij de knie het dashboard raakt of bij het sporten waarbij rechtstreeks contact gebeurt.
Door deze oorzaken ontstaat er een zwelling van de plica (en het weefsel errond) en er ontstaat pijn.Ofwel gaat deze zwelling over en normaliseert de situatie zich ofwel blijft de plica eerder opgezwollen en gaat zich op termijn door littekenweefselvorming echt dikker en harder/rigieder worden.
Op dat ogenblik is het veel waarschijnlijker dat deze verdikte,harde plica last kan veroorzaken na het uitvoeren van bepaalde activiteiten.
4. SYMPTOMEN
Hét voornaamste symptoom van een geïrriteerde plica is pijn;pijn die voornamelijk situeert aan de binnenzijde van de knie maar een redelijk groot gebied kan bestrijken.
Deze pijn treedt op voornamelijk na activiteiten waarbij de knie heel veel buig en strek bewegingen moet maken.
De plica verspringt dan over het dijbeen,dit kan soms aangevoeld worden als een klik aan de binnenzijde van de knie.
Bij een langdurige irritatie kan er ook een hydrops ontstaan,dit is een opzetting van de knie door een overmatige gewrichtsvocht productie in de knie.
5. HOE WORDT DE DIAGNOSE GESTELD ?
Het klinisch onderzoek van de knie en een grondige anamnese in verband met uw klachten ,vroegere trauma's en behandelingen van uw knie is de eerste stap in de diagnos stelling.
Bij magere mensen kan bij het klinisch onderzoek zelfs een plica gevoeld worden,zeker als ze geïrriteerd is.
Expliciete druk op de plica kan de pijn uitlokken die ook voelbaar is bij de sportactiviteiten.
De klassieke RX opnames geven enkel een idee over de status van uw bot,een plica is niet te zien op de opnames.
Indien er twijfel is omtrent de diagnose kan een NMR worden uitgevoerd,de combinatie van magnetische golven en computertechnologie laat toe om gedetailleerde beelden te maken van de knie en de omliggende structuren.
Een ARTHRO CT scan waarbij een kleine hoeveelheid contrast vloeistof wordt ingespoten in de knie en vervolgens een CT scan wordt uitgevoerd is soms ook aangewezen.CT scan gebruikt RX stralen in combinatie met computer om doorsnede beelden (horizontaal en verticaal) te maken van het gewricht.
6. DE BEHANDELING
DE CONSERVATIEVE OF NIET OPERATIEVE BEHANDELING
De meeste patiënten met een letsel aan de plica kunnen beter worden zonder dat er een ingreep aan te pas komt.
De doelstelling initieel is de pijn en de inflammatie weg te nemen,er wordt gestart met medicatie (ontstekingsremmend) en locale ijsapplicaties.
Relatieve rust met een beperking van de sportactiviteiten of de activiteiten die de symptomen uitlokken is ook aangewezen.
Bij hardnekkig persisterende klachten kan een cortisone infiltratie zeer effectief zijn,cortisone is namelijk een zeer krachtig ontstekingsremmend product.Hierdoor gaat de verdikking en de irritatie van de plica afnemen.
Een kine behandeling met locale fricties,ijsapplicaties en ultrason kan ook effectief zijn in de behandeling va uw letsel.
DE OPERATIEVE BEHANDELING
Indien alle behandelingen om u van de last af te helpen niet effectief blijken te zijn kan een chirurgische behandeling aangewezen zijn.
Deze bestaat erin dat via een artroscopie of kijkoperatie de plica doorgeknipt en verwijderd wordt. Dit is een eenvoudige procedure dia via daghospitaal uitgevoerd wordt.
U hebt de plica niet nodig,na het verwijderen van deze plica zal u dan ook alle activiteiten mogen hervatten.
7. DE REVALIDATIE NA DE INGREEP
Na de ingreep is er voor een tweetal dagen een groot watteverband rond de knie,dat wordt dan door uw huisarts verwijderd die ook de eventuele zwelling van uw knie gaat controleren.
U moet ook een tweetal dagen met krukken stappen,steunen op het geopereerde been is evenwel toegestaan. Er wordt vervolgens gestart met progressieve buig en strekoefeningen en een tweetal keer per dag wordt gedurende 10 minuten ijs op de knie gelegd.
Vervolgens wordt gestart met kine oefeningen en behandelingen,het komt er op aan zo snel mogelijk de dagdagelijkse activiteiten te hervatten.
De kinesist zal ernaar streven de pijn en de inflammatie van na de ingreep zo snel mogelijk weg te werken en ondertussen de beweeglijkheid van uw knie op te drijven.
Na een drie tot vier weken mag progressief ook met de sportactiviteiten gestart worden.
Met onze dank aan Dr. Mortele Orthopedie 04/2005