Stenose van het wervelkanaal – botwoekeringen:

Terug naar de homepage
Terug naar het info overzicht

Stenose van het wervelkanaal betekent een vernauwing van het wervelkanaal, die constante, heftige rug- en beenpijn en kramp veroorzaakt.
Microscopische laminectomie

Wat is stenose en waardoor wordt het veroorzaakt ?

De stenose vernauwt het wervelkanaal en veroorzaakt daardoor een druk op de in het ruggemerg gelegen zenuwen. Een dergelijk vernauwing is niet gelijkmatig over het wervelkanaal verdeeld, maar komt plaatselijk voor in sommige, overbelaste, delen van het wervelkanaal. Wanneer iemand gedurende lange tijd een zware lichamelijke inspanning doet, die ook nog zeer eenzijdig is, dan treedt er een verdikking op van de belaste botten. Dat is ook het geval met de botten van het wervelkanaal: stenose is vaak het gevolg van rugbelastende activiteiten.


Hoe kan stenose van het wervelkanaal worden behandeld?

Stenose van het wervelkanaal wordt in het Dr. Hoogland Spine Center d.m.v. een microscopische operatie, de zgn. microscopische laminectomie, verholpen. Bij een microscopische laminectomie wordt de botwoekering verwijderd en daardoor wordt de pijnveroorzakende druk op de in het ruggemerg gelegen zenuwen opgeheven. De microscopische laminectomie is een minimaal invasieve ingreep die, bij uitzondering, ook onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd en bij patiënten met een goede algemene gezondheid zelfs op poliklinische basis. Dankzij de speciale chirurgische microscoop kunnen de betreffende woekeringen nauwkeurig zichtbaar worden gemaakt en vervolgens verwijderd. De met deze techniek bereikte resultaten overtreffen die van de traditionele technieken en belasten de patiënt veel minder: de meeste patiënten kunnen 2 uur na een microscopische laminectomie de uitslaapkamer zelfstandig verlaten.

Hoe ziet de revalidatie en nabehandeling eruit?

De dag na de microscopische laminectomie worden onze patiënten opnieuw onderzocht en dan ontvangen zij postoperatieve tips. Een speciaal aangemeten korset wordt in de eerste 2 weken na de microscopische laminectomie gedragen. Om het operatieresultaat te optimaliseren is het wenselijk dat patiënten 2-3 weken na de ingreep met fysiotherapie beginnen. Instructies voor een correct, rugvriendelijk postoperatief gedrag worden met de patiënt besproken en in schriftelijke vorm meegegeven. De fysiotherapie kan thuis of bij ons in de Alpha Klinik worden gedaan. Wanneer u vragen heeft staan onze (Nederlands sprekende) fysiotherapeuten gaarne tot uw beschikking. Drie maanden na de ingreep worden onze patienten bij een contrôle-afspraak neurologisch-orhtopedisch onderzocht en m.b.v. een MedX test wordt de spierkracht getest.

Hoe groot is de kans op succes?

Sedert 1989 zijn bij ons ca. 1000 patiënten met stenose van het wervelkanaal behandeld d.m.v. een microscopische laminectomie. In 85% van de gevallen werd een goed tot uitmuntend resultaat gehaald, bij 10% werd een gedeeltelijke verbetering bereikt en slechts 5% van de patiënten had geen baat bij de ingreep. Aangezien bij patiënten die lijden aan stenose van het wervelkanaal de zenuwen van het ruggemerg meestal gedurende lange tijd beklemd hebben gezeten, moet u rekening houden met genezingstijd van 8-10 weken.
Met onze dank aan: Dr. Hoogland hoofd v/d rugafdeling in de Alphaklinik 01/2004