Disclaimer:
Hoewel deze site met grote zorg wordt samengesteld aanvaardt de auteur(auteur/redacteur is geen beroeps medicus of in de gezondheidszorg opgeleide professional )geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuiste informatie.