logologoLid worden

 

Kan ik lid worden van ‘t Lichtpuntje?

In 2024 tijdelijk €10


•Wat bieden wij je aan?

• 10xjaar

• 10xjaar ledenblad Prikkel (een brede waaier aan informatie over pijn, pijnbeleving en hoe om te gaan met pijn. Daarnaast leest men in Prikkel ook over de werking van de aangesloten patiëntenverenigingen.)

• 10xjaar onze uitgebreide nieuwsbrief/uitnodiging (maandelijkse geschreven uitnodiging/nieuwsbrief, ±30 blz, met diverse pijninfo en over de werking van onze vereniging)

Lidkaart Lichtpuntje/Vlaamse Pijnliga is geldig voor alle bijeenkomsten van de aangesloten verenigingen en dit in héél Vlaanderen. Deze zal je toegestuurd worden in Febr.
Hieronder de trial inkijk versies (LET OP: geen recente uitgave) van dit alles.

Prikkel

Onze maandelijkse uitnodiging ==> Webversie(de per post bezorgde versie is circa 30 blz)


Waarom lid worden?
•Als Chronisch pijnpatiënt is het beter dat je niet alleen blijft staan met je probleem.
•Je leert andere mensen met chronische pijnen kennen, mensen die wél begrijpen waar je het over hebt als je spreekt over uw problemen.
•Je ontmoet mensen die elkaar steunen en begrip voor je opbrengen.
•Door lid te worden werk je mee aan onze doelstellingen door oa. onze noden bij de bevoegde instanties aan te kaarten.
•Maar ook als niet chronische pijnpatiënt kan je lid worden, de steun die je ons daarbij geeft, sterkt ons in het verder uitbouwen van de vereniging.

Hoeveel is het lidgeld?

Bedrag: 15 Euro per volledig kalenderjaar (in 2024 bedraagt het lidgeld tijdelijk €10)
7,5 Euro indien je lid wordt vanaf 1 juli in het lopende jaar
•Tien maal per jaar ons tijdschrift “Prikkel” (*) uitgegeven door de Vlaamse Pijnliga,
•Tien maal uitgebreide nieuwsbrief( ±30 blz)per post verzonden
•Gratis toegang tot elke bijeenkomst van ‘t Lichtpuntje, voor uzelf en uw partner, inclusief gratis naar alle bijeenkomsten van de aangesloten verenigingen van de Vlaamse Pijnliga én dit in héél Vlaanderen.
•Contact met patiënten, lotgenoten, … gelegenheid om op de bijeenkomsten met lotgenoten te spreken en/of met onze
medewerkers en/of sprekers

Informatie:

Nationaal:
Het lidgeld wordt gestort op rekening BE75 0689 4294 9151 van ‘t Lichtpuntje, met vermelding lidgeld.
Internationaal:
I-BAN rekeningnummer: BE75 0689 4294 9151
Swift(BIC)nummer: GKCCBEBB (Let erop dit BIC nummer te vermelden: zonder extra bankkosten)
Na ontvangst én registratie van uw storting wordt u het laatste “Ledenblad: prikkel” en uw lidkaart toegestuurd.

Ik wens lid te worden van de vereniging en stort € 15 op bankrekening.(in 2024 tijdelijk €10)
Nationaal: BE75 0689 4294 9151
pa. ‘t Lichtpuntje
Malakofflaan 29
B 3970 Leopoldsburg
België
Internationaal: I-BAN rekeningnummer: BE75 0689 4294 9151 Swift(BIC)nummer: GKCCBEBB (Let erop dit BIC nummer te vermelden: zonder extra bankkosten )
Je kan bovenstaande al verzenden aan ons (ook voor bijkomende info en juiste adresgegevens): Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail. Vermeld zeker als onderwerp: lid worden
Na ontvangst én registratie van uw storting wordt u het laatste “Ledenblad: prikkel” en uw lidkaart toegestuurd.

Het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december) of halfjaarlijks vanaf 1 juli van het lopende jaar.
Elk jaar wordt het op onze aanvraag hernieuwd

Wat mag ik verwachten als lid van de vereniging?

Lid worden van ‘t Lichtpuntje betekent dat alle aangesloten leden, automatisch lid zijn van de Vlaamse Pijnliga.

Als lid van ‘t Lichtpuntje/Vlaamse Pijnliga kan je deelnemen aan onze maandelijkse bijeenkomsten,(zie ons jaarprogramma) waarbij voordrachten georganiseerd worden waarbij alles aan bod kan komen wat met chronische pijn te maken heeft.
Lid worden betekend eveneens dat je aan alle bijeenkomsten, ingericht door alle aangesloten verenigingen van de liga, en dit over héél Vlaanderen kan deelnemen met Uw lidkaart.
Alle leden van MCP, Ruggensteun, ‘t Lichtpuntje, VMCP, CVS afdeling Waas en Dender, Whiplash vzw en de Vlaamse Vereniging voor Bekkenproblemen zijn automatisch ook lid van de Vlaamse Pijnliga. Alle leden van de Liga ontvangen 10 maal per jaar het infotijdschrift “Prikkel” en kunnen deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door de aangesloten patiëntenorganisaties of door de Vlaamse Pijnliga.
Andere patiëntenverenigingen die eveneens een werking ontplooien t.a.v. pijnpatiënten kunnen toetreden tot deze nieuwe liga.

Alle aangesloten leden, ongeacht van welke vereniging, zijn automatisch lid van de Vlaamse Pijnliga en ontvangen 10 maal per jaar ons tijdschrift Prikkel. De inhoud van Prikkel wordt steeds bepaald door de leden van de verschillende verenigingen.
Leden van ‘t Lichtpuntje ontvangen bovendien, per post onze maandelijkse nieuwsbrief.

Nog vragen?

Mail via het contacten formulier op de welkomstpagina

*Prikkel: In ons tijdschrift vindt men een brede waaier aan informatie over pijn, pijnbeleving en hoe om te gaan met pijn.
Daarnaast leest men in Prikkel ook over de werking van de aangesloten patiëntenverenigingen.
Prikkel is gratis voor de leden van de Vlaamse Pijnliga.

 

 

 


Weergaven: 1955

X

TOP