logologoUw logo hier?

Onze sponsors

De vereniging voor chronische pijnpatiënten bestaat nu al 20 jaar. Gedurende al die tijd hebben we met heel veel plezier tijd en werk gestoken in de werking van de vereniging.
Dit hadden we niet gekund zonder de steun van enkele goede medewerkers en onze hoofdsponsors: SAMANA

Promoten van de website/vereniging

Buiten de onvoorwaardelijke steun van onze naasten, familie, vrienden, sympathisanten en leden, zou onze werking in het gedrang komen, ware het niet dat deze sponsors ons ook een warm hart toedragen.
De website/vereniging heeft aan bekendheid gewonnen dank zij de steun van patiënten, artsen en een aantal persmensen, maar nog te veel chronische pijnpatiënten weten niet van het bestaan van de site/vereniging af.
Af en toe krijgen we berichten van patiënten die zeggen “Had ik maar vroeger van het bestaan van deze site/vereniging geweten”. Daarom richten we ons tot de bezoekers van deze site, om hulp voor het verder bekendmaken van de site/vereniging

Onze sponsors
Op wie doen wij een beroep?

We richten ons voor onze fondswerving in de eerste plaats tot bedrijven/organisaties en/of partikulieren die wensen te investeren in een zinvol initiatief. Zij verkrijgen door hun steun evenwel geen enkele inspraak in de inhoud van de website/vereniging. Die blijft volledig voor de verantwoordelijkheid van de medewerkers aan de site/vereniging. Het gaat een beetje zoals bij een tijdschrift waar de reclamevoerende bedrijven ook geen inbreng hebben met de inhoud van het tijdschrift. Onderstaande “sponsoring” kan zowel een financiële als een materiële bijdrage betekenen.

Heeft u een bedrijf/organisatie of wenst u gewoon uit sympatie een bijdrage te leveren(zonder fiscaal attest)tot het in stand houden en uitbreiden van de website/vereniging? Dan kunt een bedrag overschrijven op rekening nummer: 646.752 9281.58(met vermelding: sponsor)

Wil je een schenking doen waarvoor een fiscaal attest vereist is: gebruik dan volgende methode: stort op 799-5503943-68 met uitdrukkelijke vermelding: schenking ‘t Lichtpuntje met fiscaal attest(of neem contact opnemen met het secretariaat.)

Uw logo hier?


Samana
Janssen-Pharmaceutica
CAW
OCMW Turnhout
Welzijnsonthaal

Bezoeken: 461

X

TOP