logologoTips voor een beter gesprek tussen arts en patiënt

 

 

 

Tips voor een beter gesprek tussen arts en patiënt
Veel vragen, veel informatie en weinig tijd… Hoe benut je de beschikbare tijd optimaal tijdens een consultatie bij je arts? Wat kan je vooraf al doen?
Als patiënt ontmoet je verschillende artsen in verschillende omstandigheden. Een bezoek aan de huisarts verloopt anders dan een consultatie bij een specialist.
Met deze tips benut je de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk.

VOORBEREIDING


Achter jouw korte hulpvraag kan veel meer zitten, maar je dokter is geen helderziende. Dus moet jij zelf méér zeggen.
Bereid een gesprek met de arts goed, grondig en gedetailleerd voor: waar maak je je zorgen over en op welke vragen wil je zeker een antwoord krijgen?

• Maak een lijstje van je klachten, symptomen (wat, waar, wanneer) en belangrijke informatie.

• Maak een lijstje van de medicatie die je momenteel neemt.

• Wat heb je zelf al ondernomen: dieet, alternatieve therapie…? Welke artsen en zorgverstrekkers heb je geraadpleegd? Wat waren hun bevindingen en advies?

• Maak een lijstje van de vragen die je wil stellen en duid de meest prioritaire vragen aan.

• Verzwijg het belangrijkste niet. Wees niet beschaamd en voel je niet schuldig.

• Een dagboek bijhouden kan nuttig zijn voor een chronische ziekte of probleem.

Informeer je vooraf: bij een patiëntenvereniging, via internet… Maak een samenvatting van wat je gevonden hebt.

Kies indien mogelijk voor een vaste (huis)arts: een vertrouwensband en een totaalbeeld van je persoon is belangrijk voor jou en je arts.

Vraag een familielid of vriend mee als je je onzeker voelt of liever niet alleen gaat.

Extra:

Kom je afspraken na of verwittig tijdig wanneer je verhinderd bent. GA IN DIALOOG.
Vraag uitleg wanneer je iets niet snapt. Artsen geven soms een erg beknopte uitleg of gebruiken dokterslatijn. Ze staan er immers niet altijd bij stil dat de rest van de wereld hun kennis niet deelt en hun vakjargon niet begrijpt.
Breng iemand mee als het om een moeilijk onderwerp of om slecht nieuws gaat. Die persoon kan je emotioneel en praktisch ondersteunen door mee te luisteren en belangrijke info te noteren. Blijf zelf actief aan het gesprek deelnemen, zodat het niet over je hoofd met de derde persoon gevoerd wordt.
Vraag extra informatie om thuis in alle rust door te nemen. Zoals een patiëntenfolder, handgeschreven informatie van de dokter, een boek of het adres van een internetsite. Bij een volgende consultatie heb je dan al meer kennis en kan je gerichter vragen stellen.
Wat zijn waarschuwingssignalen? Bij welke nieuwe symptomen moet je de dokter sneller dan afgesproken opnieuw contacteren? Een consultatie is immers een momentopname.
Een goed gesprek komt van twee kanten. Zeker in de spreekkamer. U heeft daar als patiënt een belangrijke rol in. Door bijvoorbeeld uw dokter volledig te informeren over uw gezondheid: over gebruik van medicijnen, over andere lichamelijke of psychische klachten en over de situatie thuis of op het werk. Als patiënt kunt u ook vragen stellen over de diagnose en behandeling en vertellen of u de behandeling ziet zitten.
In zo’n dialoog komt u samen tot de juiste behandeling.

Tot slot:

Domme vragen bestaan niet. Stel dus al uw vragen
Vraag om uitleg, als u iets niet begrijpt of ergens over twijfelt. Soms zijn er meer behandelingen voor uw klachten of aandoening. Informeer naar die verschillende mogelijkheden en naar wat u zelf kunt doen. U kunt ook vragen hoe vaak een arts de behandeling doet, wat zijn ervaring is, hoe vaak de behandeling slaagt en wat de risico’s zijn. Artsen die vaker een bepaalde behandeling doen, maken meestal minder fouten.

TIJDENS HET GESPREK

Wees kort en bondig in je verhaal en kom meteen ter zake. Vertel de reden van je bezorgdheid en wat je verwacht van de arts.

Leg je lijstje met klachten, medicatie en vragen duidelijk voor je op tafel.

Geef een samenvatting van de informatie die je zelf hebt gevonden en vraag of dit correct of betrouwbaar is.

Luister aandachtig en vat in eigen woorden samen wat je meent begrepen te hebben.

Aarzel niet om de vragen te stellen die je hebt opgeschreven. Vraag verheldering als je iets niet begrijpt.

Bespreek samen met de arts je opties en neem actief deel aan de beslissing.

AFRONDING

Geef een samenvatting van de gemaakte afspraken inzake behandeling en opvolging.

Vraag naar geschreven informatie over de diagnose en behandelopties om later rustig na te lezen.

Vraag indien nodig extra (bedenk­)tijd of maak een bijkomende afspraak.

Je hebt recht op een second opinion.

Wees correct en geïnteresseerd en vertel je arts hoe je het gesprek hebt ervaren.


Bron: Bewerking + Trefpunt-Zelfhulp (07/2016)

Hits: 730

X

TOP