“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt. Pijn is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij zegt” (Mc Caffery, 1979).

               

Over ons

logologo


 
Mogen wij ons even voorstellen?
 

Beste bezoeker,
Welkom op deze site met informatie over 't Lichtpuntje, een vereniging van en voor chronische pijnpatiënten, stichtend lid van de Vlaamse Pijnliga.
Eén op vier krijgt wel eens te maken met pijn die langer aanhoudt dan 6 maanden.
Ongeveer 2,5 miljoen Belgen leven voortdurend met chronische pijn. Chronische pijn is dan ook een afzonderlijke ziekte met zijn eigen specifieke problemen en zijn eigen verwikkelingen : toenemende fysieke, mentale en sociale problemen.
Wanneer pijn langer dan zes maanden aanhoudt, is er sprake van chronische pijn.
Dit alles maakt dat leven met chronische pijn niet eenvoudig is.
Veel pijnpatiënten krijgen te horen dat ze moeten "leren leven" met deze steeds aanwezige pijn.
Hoe dat moet, wordt er vaak niet bij verteld, onze vereniging en website/pijnforum probeert u daarbij wat bij te staan:
Deze website, samen met het pijnforum is een hulpmiddel om onze doelstellingen te bereiken. Ons pijnforum verzamelt ervaringen over pijnpatiënten die voor hen belangrijk zijn.
Ervaringen met mogelijks oplossingen waar anderen iets aan kunnen hebben.
Daarnaast zijn ook op individueel vlak ervaringen van patiënten en hun betrokkenen van grote waarde.

De grootste kracht van patiëntenverenigingen is dat zij werken met ervaringskennis. Hierdoor kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie en de participatie in de samenleving van mensen met een chronische ziekte of handicap.
Vaak horen patiënten na de diagnose een boodschap als: ‘U moet er maar mee leren leven.’
Voor veel artsen stopt het dan zo ongeveer, terwijl het voor patiënten pas begint. Zij moeten vaak een lange en uitputtende weg afleggen voordat ze de juiste begeleiding, informatie en ondersteuning vinden die hen verder helpt. Lotgenotencontact is om die reden van onschatbare waarde.
Door ervaringen te delen, door te vertellen waar je tegenaan loopt en hoe je met beperkingen omgaat, kun je elkaar helpen.
Ervaringskennis met elkaar delen werkt herstelondersteunend en schept nieuwe perspectieven.
Voor de chronische pijnpatiënt is het een daadwerkelijke steun.
P02427_jpgVerwimp Leon, voorzitter 't lichtpuntjeLaatste nieuws

Heet van de naald:

Vanaf Januari 2019 nieuwe bijeenkomst locatie
Meer detail ivm onze bijeenkomst locatie.

NIEUW: Universiteit Gent zoekt kinderen en jongeren (9-16 jaar) met chronische pijn voor deelname aan onderzoek over leven met pijn MEER DETAIL: Klik HIER
NIEUW: Uitnodiging Ledenbevraging 2019 Vlaamse Patiënten Platform (VPP)

WELKE KNELPUNTEN/PROBLEMEN HEB JIJ ALS CHRONISCHE PATIËNT?

Problemen die jullie ondervinden op het vlak van zorg en levenskwaliteit
Geef ook jou knelpunt HIER door zodat we deze volledig anoniem aan de beleidsvoerders kunnen voorleggen
Oproep:Studie van de alliantie onderzoeksgroep Motor-Mind die onderzoek doet naar conservatieve behandelingen voor chronische pijn.
Heden starten wij een nieuw onderzoek waarbij we nagaan wat het additionele effect is van cognitieve gedragstherapie voor insomnia bovenop de therapie uit het vorige onderzoek bij mensen met chronische pijn en insomnia

De studie loopt vier jaar vanaf 1 januari 2018. (In opdracht van de alliantiegroep Motor-Mind, olv. Prof. Dr. Jo Nijs, Prof. Dr. Mira Meeus, Prof. Dr. Lieven Danneels, Prof. Dr. Barbara Cagnie)

Meer DETAILOproep: UZ Gent: Oproep voor deelname: Onderzoek naar de mogelijke oorzaken voor chronische pijn na het oplopen van een whiplash ongeval.
Zowel de therapie als het afnemen van de testen zal doorgaan in het UZ van Gent of Brussel, naargelang de voorkeur van de deelnemer, en zijn kosteloos.
Aangezien het een grootschalig onderzoek is, zal deze lang lopen: deelnemers mogen zich aanmelden tot september 2019.

Meer DETAIL
Onze eerstvolgende bijeenkomst: 22 Juni
april
Info: Opgelet vanaf januari 2019 nieuw bijeenkomst locatie
Onze nieuwe locatie is volledig toegankelijk De welzijnscampus is perfect toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In de directe omgeving van bus/treinstation. De zaal is gelegen op de vierde verdieping. Ondergrondse parking met lift naar de zaal, ook via de onthaalruimte direct per lift bereikbaar.Voor meer inlichtingen over deze bijeenkomst: Ons volledig jaar programma.

Of heb je een andere vraag hierover: Via ons contact formulier

lid_worden

Contact

SLUIT
CLOSE
TOP